Vil ikke ha flere oppdrettsanlegg

Kåfjord Arbeiderparti vil vite om oppdrettsanlegg er til skade for villfisken før de sier ja til flere anlegg i Lyngenfjorden i Nord-Troms.

Lakseoppdrett i Lyngenfjorden

Stadig flere fiskere påstår at lakseoppdrettsanlegg i Lyngenfjorden kan være til skade for gyteplassene for torsk.

Foto: Klemet Anders Sara / NRK-Sápmi

Ordførerkandidat for Kåfjord AP, Trond Skotvold

Ordførerkandidat for Kåfjord Ap, Trond Skotvold, vil stanse flere oppdrettsanlegg i Lyngenfjord inntil de sjøsamiske rettighetene er avklart.

Foto: Klemet Anders Sara / NRK-Sápmi

Arbeiderpartiets ordførerkandidat i Kåfjord, Trond Skotvold, er klar i sin tale, og vil at føre-var-prinsippet gjelder ved etablering av oppdrettsanlegg.

– Vi må være på den sikre sida før vi gir klarsignal til flere anlegg, svarer Skotvold.

Han viser til påstandene fra fjordfiskere om at gyteområder for torsk er blitt ødelagt etter at oppdrettsanlegg er blitt etablert.

– Oppdretterne tror ikke på dette. Dermed må dette avklares før man sier ja til nye oppdrettsanlegg, sier Skotvold.

Men ordførerkandidaten mener at saka også må sees i forhold til sjøsamiske rettigheter.

– Også dette spørsmålet må avklares, svarer Skotvold.

– Gir flere arbeidsplasser

Oppdrettsnæringa i Norge er i vekst, og omsetter årlig i overkant av 40 milliarder kroner. Skotvold er enig i at dette gir arbeidsplasser.

– Men det gjør også kystfisket. Også dette er i vekst, svarer ordførerkandidaten som tidligere har vært NHO-leder i Troms.

 • Hør:

– Kystfiske er en kulturbasert næring i hele Lyngenfjord som det er viktig å ta vare på, sier Skotvold.

– Er dette bare et valgflesk som Kåfjord Arbeiderparti kommer med?

– Nei, det er det ikke. Hvis jeg blir valgt som ordfører så skal jeg jobbe for at dette blir gjennomført i kommunen, svarer Skotvold.

Gir ros til Arbeiderpartiet

Arvid Lilleng, leder for Storfjord sjøsameforening

Leder for Storfjord sjøsameforening ønsker at flere politiske partier følger Kåfjord Ap sitt initiativ.

Foto: Klemet Anders Sara / NRK-Sápmi

Arvid Lilleng som er leder for Storfjord sjøsameforening og Fjordfolket, roser initiativet fra Kåfjord Arbeiderparti.

– Dette har vi kjempet for siden oppdrettsanlegg kom til Lyngenfjorden. Både fjordfiskere og laksefiskere har merket nedgang i fisket etter at oppdrettsanlegg kom til Lyngenfjorden. Og vi er redd for at oppdrettsanlegg også har skadet gyteområdene for torsk, sier Lilleng.

Håper på mer støtte

Arvid Lilleng håper nå at alle politiske partier i Kåfjord, Lyngen og Storfjord slår følge med Kåfjord Ap.

– Vi kan ikke godta at det kommer flere oppdrettsanlegg i fjorden da vi ikke vet konsekvensene for villfisken, forklarer Lilleng.

Lerøy Aurora AS som eier lakseoppdrettet i Kåfjord, sier i en e-post at de ikke har mulighet å kommentere saka på grunn av ferieavvikling.

Korte nyheter

 • Ådå virggáj Finnmárkos Nordlánndaj

  Sierra stivrratjåhkanimen uddni mierreduváj Siri Tau Ursinaj(59) direktørra virgev fállat Nordlánda skihppijvieson. Tau Ursin boahtá virges háldadusdirektørran Finnmárko skihppijvieson. Siri Tau Ursin ådå virggáj álggá guovvamáno 28. biejve, ja biejaduvvá de dajna Paul Martin Stranda sadjáj.

  Adm.dir. for Finnmarkssykehuset, Siri Tau Ursin
  Foto: Hanne Bernhardsen Nordvåg / NRK
 • Tjielgga rávtjádagáv dal buktá

  Visská dásse la vádádiededimen gå de ållo rásjov ja slahtev Nordlándan ja Råmsån buktá. Diededibme l dijstak ideda rájes gitta gasskavak idedij, diedet dálkkedievnastus yr.no. Vuordedahtte buktá 30-60 mm. Dajna de buktá tjielgga rávtjádagáv. Helgelátten bájkálattjat 60-90 mm rássjo jali slahtte.

  Tjielgga rávtjádak
  Foto: yr.no
 • Eai vuordde nu olu goargŋut ruoššaluosaid boahtte jagi

  Romssa ja Finnmárkku stáhtahálddašeaddji ođđa raportta vuođul eai vuordde nu olu goargŋut ruoššaluosaid Finnmárkku ja Romssa jogaide. Eaktodáhtolaš joavkkut ja searvvit bivde badjel 100 000 ruoššaluosa Romssas ja Finnmárkkus 2021:s. Jáhkkimis dát lea geahpedan 1–2 miljon ruoššaluosa goargŋuma 2023.