Vil ikke dele områder med gruveselskap

I Biedjovággi i Kautokeino er det funnet gull, og derfor dobles leteaktiviteten der. Gruveselskap ønsker å etablere 50 arbeidsplasser, men reindrifta vil ikke dele områder med dem.

Henrik A. Sara

Leder i Ábborášša reinbeitedistrikt, Henrik A. Sara

Foto: NRK

IGE Nordic er datterselskap av International Gold Exploration. I går hadde gruveselskapet  møter i Kautokeino. Først møtte selskapet kommunen, deretter Diamantboring Nord AS, så fulgte møte med et av de berørte reinbeitedistriktene, før de i dag formiddag møtte Reindriftsforvaltningen og kjørte til Karasjok hvor de skulle ha møter med Sametingets administrasjon.

Økende press

Gruveselskapet ønsker gjennom dialog med reineierne å finne ut når på året utvinning i området forstyrrer reinen minst.

– Vi ønsker ikke gruvedrift. De kjenner til det, sier Henrik A. Sara. Han er leder i Ábborášša reinbeitedistrikt, som har rein i Biedjovággi-området.

– Vi merker allerede at presset på området er økende på grunn av gullet. Vi frykter selvfølgelig at vi kommer til å miste beiteland, sier Henrik A. Sara.

Biedjovággi høyt prioritert

IGE Nordic ønsker allerede neste sommer å doble leteaktiviteten, fordi de mener at Biedjovággi er rik, og det viktigste gullfeltet nordpå.

– Biedjovággi er ett av våre tre mest prioriterte prosjekter, sier direktør i IGE Nordic, Fredric Bratt.

IGE Nordic møtte reindrifta

IGE Nordic hadde møte med et av de berørte reinbeitedistriktene, Ábborášša.

Foto: NRK

Bratt sier at selskapet ble etablert for bare fire måneder siden. Per i dag har de bare utgifter og tjener ikke penger før drifta kommer i gang. Å bore tusen meter ned i bakken koster 1 million kroner.

– Det er naturlig å ha bare utgifter uten inntektsgivende drift, sier Bratt.

50 arbeidsplasser

I Biedjovaggi jobbet det for 20 år siden over 100 personer i gruvene.

IGE Nordics mål er å finne tre tonn gull. Det hadde gitt mange gruvearbeidsplasser.

– Det kan være snakk om 50 arbeidsplasser, og så kommer ringvirkningene, sier geolog Boye Flood i Geologiske Tjenester AS. Han har flere tiårs erfaring som geolog og vet omtrent hvor gullårene i Bidjovaggi går.

– Henrik A. Sara, hvis dere blir tilbudt et pengebeløp, går dere med på gruvedrift da?

– Vi har først og fremt ikke penger i tankene. Vi ønsker å skjerme beitene våre.