NRK Meny
Normal

Vil holde Sametinget unna FeFos penger

– Sametinget er et landsomfattende organ. Derfor bør de ikke få kloa i eventuelle inntektsoverskudd fra Finnmarkseiendommen (FeFo), mener Finnmark Høyres fylkestingsrepresentant Jo Inge Hesjevik.

Jo Inge Hesjevik

– Det er kommunene i Finnmark og ikke Sametinget, som er best egnet til å forvalte et fremtidig overskudd fra drifta i Finnmarkseiendommen, mener Høyres fylkestingsrepresentant Jo Inge Hesjevik.

Foto: Kari Bjørkli Thomassen/FFK

Det var i forbindelse med Finnmark fylkestingets behandling av eierstrategier for FeFo at Hesjevik fremmet et forslag om dette på vegne av Finnmark Høyre.

I henhold til Finnmarksloven kan FeFo-styret i dag beslutte at et eventuelt overskudd kan helt eller delvis utbetales til Finnmark fylkeskommune, Sametinget eller allmennyttige formål som kommer fylkets innbyggere til gode.

Frykter for pengeflukt

– Siden Sametinget er et landsomfattende organ, kan pengene føres ut av fylket. Derfor vil dette være i kollisjon med lovens formål, mener Hesjevik.

Etter Høyres mening bør overskuddet i sin helhet overføres til Finnmark fylkeskommune. Dernest skal de være forpliktet til å overføre midlene til kommunene i Finnmark.

– Det er kommunene som er det beste organet til å forvalte et fremtidig overskudd dersom dette skal komme fylkets befolkning til gode. I fremtiden kan dette dreie seg om store beløp, forklarer Hesjevik.

Men forslaget ble forkastet mot ni stemmer.

Sametinget lager retningslinjer

Sametingsråd Silje Karine Muotka ønsker ikke å kommentere saka utover at hun har registrert at forslaget ble nedstemt på fylkestinget.

Silje Karina Muotka

Sametingsråd Silje Karina Muotka er i ferd med å utarbeide et forslag til hvordan Sametinget skal forvalte et eventuelt overskudd fra FeFo.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

– Per i dag har vi ingen klare meninger om hva Sametinget bør bruke eventuelle overskudd til, svarer hun.

Men rådet er etter oppdrag fra plenumsmøtet, i full gang med å utrede mulige retningslinjer.

– Når vi er ferdig med dette arbeidet, vil forslaget bli lagt frem for plenumsbehandling, svarer Muotka.

– Krever lovendring

Arbeiderpartiets fylkestingsrepresentant Willy Pedersen har vanskeligheter med å ta seriøst forslaget fra Høyre.

– Vedtaket ville etter mitt syn vært i strid med Finnmarksloven. Et eventuelt vedtak slik Høyre ønsket det, ville derfor ha krevd en omfattende lovendring, mener Pedersen.