–Sametingene må hjelpe russiske samer

Leder for Samisk Parlamentarisk Råd mener at de nordiske sametingene må støtte opp om de russiske samene.

Klemmeti Näkkäläjärvi

Leder for Samisk Parlamentarisk Råd, Klemmeti Näkkäläärvi

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

–Det er både skremmende og dømmende, sier Klemmeti Näkkäläjärvi om at fire russiske samepolitikere ble arrestert etter en fredelig demonstrasjon i Lovozero.

Ønsker russisk bistand

Lederen for Samisk Parlamentarisk Råd vurderer nå om de skal invitere noen av de russiske samepolitikerne når rådet samles i september.

–Da kan de forklare oss situasjonen og hvordan vi i Samisk Parlamentarisk råd på best mulig måte kan hjelpe til, sier Näkkäläjärvi.

Rapporterer saken til FN

Näkkäläjärvi sier at en annen mulighet er å rapporetere saken inn til FNs spesialrapportør for urfolkssaker, James Anaya.

–Anaya har skrevet rapport om urfolk i Russland og rapporten inneholder ingen slike episoder, men det vil være gunstig å rapportere dette slik at også FN får informasjon om dette, sier Klemmetti Näkkäläjärvi.