Positiv til å revitalisere østsamisk reindrift

– At noen vil revitalisere østsamisk reindrift, er en gladnyhet. Vi skal hjelpe til med å bygge opp reinflokken, svarer reindriftsutøver Odd Erling Smuk fra Nesseby.

Reindriftsutøver Odd Erling Smuk, advokat Thomas Hjermann og advokat Stein Owe

Smuk-familien har saksøkt Magga-familien og Kalliainen-familien og hevder eksklusive reinbeiterettigheter i Pasvik. Her er Odd Erling Smuk i retten sammen med advokatene Thomas Hjermann og Stein Owe.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Den tidligere lederen i Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL), er glad for at østsamen Oiva Jarva (76) har fått tilbake reinmerket som han ble fratatt av staten i 1964.

– Det er ingen tvil om at østsamene er blitt utsatt for mye urettmessige lidelser gjennom årenes løp, sier Odd Erling Smuk.

Han er enig i at reindrifta tidligere har vært en viktig bærebjelke for østsamisk kultur.

– Derfor håper jeg at Jarva lykkes med å gjenskape den østsamiske reindrifta, forklarer Smuk.

Men han er ikke enig i påstandene fra Jarva om at Pasvik reinbeiteområde tilhører østsamene.

– Nei, vi fastholder vårt standpunkt, nemlig at det er kun reineiere i Nesseby som har eksklusive rettigheter til det konkrete beiteområdet som det har vært stridigheter om i retten, svarer Smuk.

Villig til å samarbeide

Odd Erling Smuk

Reindriftsutøver Odd Erling Smuk er villig til å revitalisere østsamisk reindrift.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Samtidig understreker han at Smuk-gruppen er innstilt på et samarbeid med østsamene hvis de ønsker tilbake til reindrifta.

Det bekrefter også advokat Stein Owe som var prosessfullmektig for Smuk-gruppen under rettssaken i Indre Finnmark tingerett i mars måned.

Owe viser til en rettskraftig dom i Tana og Varanger herredsrett i 1984.

– Her slås det fast at østsamene i et avgrenset område, har rett til å drive med rein, ikke en enerett - men rett til å drive sammen med andre.

Dommen som Owe viser til, ble anket til lagmannsretten som kom til samme konklusjon som herredsretten. Høyesteretts kjæremålsutvalg avviste videreanke, og dommen fra Tana og Varanger herredsrett er derfor rettsgyldig.

Må søke om tillatelse

Men selv om dommen fastslår retten til reindrift, gir dette ikke en automatisk rett til å starte med reindrift. Det er Reindriftslovens paragraf 11 som avgjør hvem som har rett til å etablere en reindrift.

– I følge paragraf 11 kan innehaverne av siidaandelene (driftsenheten) i en siida ved enstemmighet bestemme at det skal etableres en ny siidaandel i siidaen under ledelse av utpekt person som er myndig og fyller vilkårene for å eie rein, forklarer seniorrådgiver Christian Lindman ved Reindriftsforvaltningen.

Men noen forutsetninger må være til stede:

 • Det må være fastsatt høyeste reintall for siidaen.
 • Bruksreglene må være godkjent av områdestyret, og reintallet for den enkelte siida må i tillegg ha vært forelagt reindriftsstyret for godkjenning og stadfestelse der.
 • Melding om ny siidaandel skal sendes områdestyret for godkjenning.
 • Etableringen kan ikke true grunnlaget for en bærekraftig reintall i siidaen.

Historiske rettigheter

Advokat Stein Owe forteller at hans klienter ikke bestrider at østsamer har historiske reindriftsrettigheter.

– Helt siden reindriften oppsto i det aktuelle området, har østsamene drevet en begrenset reindrift sammen med Varanger fjellsamer, forklarer Owe.

Advokaten understreker at Smuk-gruppen ikke var part i 1984-rettssaka.

– Østsamene gikk den gang til sak mot Magga-gruppen og staten. Men Smuk-familien tar dommen til etterretning og har sagt seg villig til å gjøre sitt for at østsamene kan revitalisere sin reindrift.

Glad for støtten

Oiva Jarva

Østsamen Oiva Jarva fikk tilbake reinmerket sitt i fjor etter 17 års kamp mot staten.

Foto: FOTO: Anne Ogundipe

– Selvsagt er jeg glad for denne støtten. Dette er et viktig skritt i riktig retning, svarer Jarva.

Selv om 1984-dommen ikke gir eksklusive rettigheter, så mener Jarva likevel at det finnes dokumentasjon på det motsatte.

– Når er etablering av en østsamisk reindrift en realitet?

– Vi er parat til å starte om så i morgen hvis vi får klarsignal. Men samtidig innrømmer vi at det er en lang vei å gå før alt blir som før.

Korte nyheter

 • Den samiske filmen «Radji» vant pris på TIFF

  Den samiske filmen «Radji» vant prisen «Trømsøpalmen» under Tromsø Internasjonale Filmfestival (TIFF) i dag. Filmen er regissert av John Erling Utsi og Georg Gøtmark.

  Tromsøpalmen deles ut til den beste filmen i sideprogrammet Film fra Nord.

  Juryen begrunner blant annet med at filmen avdekker den systematiske undertrykkelsen av den samiske kulturen og levemåten, ved å lage grenser der det aldri har vært grenser før. Og ved lov, beskytter den sterke.

  Den brasilianske filmen Medusa vant to filmer - både Auroraprisen og Faith in Film-prisen.

  Tromsø Internasjonale Filmfestival
 • Beitekrise i Nordland

  Statsforvalteren i Nordland har erklært beitekrise for Ildgruben og Saltfjellet reinbeitedistrikt med tilbakevirkende kraft fra 15. desember til 31. januar. Beitekrisen er ekstraordinær og ikke en del av normale, årlige variasjoner. De ber folk som er på ute på tur om å vise hensyn hvis de møter på rein.

 • 24 958 ådå viesáda li koronas báddum

  Tjáledum la maŋemus jánndurin 24 958 ådå viesáda Vuonarijkan gesi l korona njåmmum.

  Dát la nælját biejvve njoammomlåhko l alemus. Åvdep biejve li låhko 16 877 dajs gudi li koronas njoammoduvvam.

  Koronatest
  Foto: Tore Ellingseter / NRK