Hopp til innhold

– Såpass respekt bør man ha for Sametinget

Sametingsrepresentant Geir Tommy Pedersen krever at Sametingets plenum får vite hvem som blir ny visepresident til neste år.

Bilde

VIL HA NAVN: Opposisjonspolitiker Geir Tommy Pedersen på den pågående sametingssamlingen i Karasjok.

Foto: NRK

Det er kjent at Sametingets visepresident Laila Susanne Vars blir direktør i Gáldu - kompetasesenteret for urfolks rettigheter i mai neste år.

Sametingets plenum har ikke fått beskjed om at visepresidenten skal ut av rådet, eller hvem som skal erstatte henne.

Krav på å vite

– Jeg mener at det samiske folk har krav på å vite hvem som skal styre Sametinget, og når man har gitt beskjed om at et rådsmedlem trekker seg ut, bør man gi et navn slik at man kan forholde seg til det, sier Geir Tommy Pedersen (NSR).

– Hvorfor må dere vite om dette nå når skiftet ikke skal skje før i mai?

– Det jeg reagerer på er det at man ikke vil fremme et navn til Sametingets plenum slik at vi kan forholde oss til hvem som skal være sametingsråd og at man gir den beskjeden til Sametinget. Såpass respekt bør man ha til Sametinget som organ, sier han.

Ingen søknad

Sametingspresident Egil Olli (Ap) sa fra Sametingets talerstol onsdag at han ikke har noen intensjoner om å forandre på sametingsrådet.

Bilde

IKKE SØKT: Visepresident Laila Susanne Vars har ikke sendt søknad om permisjon til president Egil Olli.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Laila Susanne Vars har muntlig gitt beskjed om at hun har fått stilling som Gáldu-direktør, og at hun ønsker å begynne i stillingen. Men da er det slik at det ikke er noen kommet noen søknad om permisjon, sa han.

Visepresident Laila Susanne Vars (Árja) opplyser om at hun vil søke permisjon.

– Jeg er nokså sikker på at søknad om permisjon er på sametingspresidentens bord til neste plenumsmøte, sier Laila Susanne Vars.

Har orientert

Hun mener det ikke er vanlig å levere en permisjonssøknad ett år i forveien, og sier hun har orientert presidenten, samarbeidspartnere, egen gruppe og partiledelse om at hun har fått en jobb i Gáldu og skal tiltre innen 1. mai.

– I henhold til Sametingets regelverk er det ene og alene sametingspresidenten som velger ut sine rådsmedlemmer. Spørsmålet om han står fritt til det reguleres av vår samarbeidsavtale hvor Árja har visepresident-embetet, sier Laila Susanne Vars.

Korte nyheter

 • Juolldan 200 000 ruvnno giellaarenaide

  Sámediggeráđđi lea juolldan 200 000 ruvnno Plassje suohkan giellaarenaide «Skuvlen mænngan» ja «gïeletjïehpije».

  Skuvlen mænngan lea giellamovttiidahttinprošeakta mii lea heivehuvvon ohppiide vuosttaš gitta njealját ceahkkái ja mii galgá veahkkin nannet ja lasihit lullisámegiela geavaheami árgabeaigiellan skuvlaasttoáiggefálaldagas (AÁF) giellaoahppanmodealla giellatjiehpije bokte. Giellatjiehppi lea giellasimulatuvra mii lahkalagaid bargá mánáiguin, iešguđetlágan fáttáiguin ja doaimmaiguin sámegillii.

  Plassje suohkan lea skuvlajagi 2020/2021 rájes gitta otnážii ovddidan ja čađahan prošeavtta Skuvlen mænngan, ja Plassje suohkan oaidná dárbbu joatkit ja buoridit fálaldaga.

  – Lea dehálaš ahte gávdnojit giellaarenat mánáide ja nuoraide, maiddái olggobealde dábálaš skuvlaáiggi. Lea illudahtti sáhttit doarjut dákkár giellaarena, dadjá sámediggeráđđi Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR).

  Dan čállá Sámediggi preassadieđáhusas.

  Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen
  Foto: Árvu/Sametinget
 • Lágidit giellaseminára

  Juovlamánu 12. beaivvi gitta juovlamánu 13. rádjai lágida Sámediggi lulli- ja julevsámi giellaseminára Troanddimis. Ulbmil lea digaštallat doaibmabijuid mat nannejit lulli- ja julevsámegiela sihke mánáidgárddis, skuvllas, joatkkaskuvllas, alit oahpus, astoáiggedoaimmaid bokte ja doaimmaid bokte sámi giellaguovddážiin, dan dieđiha Sámediggi.

 • Eksamen annulleres på Universitetet i Tromsø

  UiT har valgt å annullere hjemmeeksamen for tredjeårsstudentene ved juridisk fakultet. Årsaken er at den er svært lik en gammel eksamen.

  Eksamensoppgaven ble utlevert mandag og skulle opprinnelig vært innlevert på onsdag, skriver iTromsø.

  Nå har universitetet valgt å annullere eksamen siden den er svært lik eksamen fra 2015, skriver avisen.

  Signe Veierud Busch, prodekan for utdanning, skriver i en uttalelse fra fakultetet at de har valgt å annullere eksamen ettersom de tror at studenter som har kunnet benytte sensorveiledningen fra 2015, kan ha fått en urettferdig fordel.

  – Vi ser at dette er veldig uheldig for studentene våre og beklager på det sterkeste. Det er svært viktig for oss at studentene prøves under like forhold, og at prøvingen er reell. Det er ikke tilfelle slik eksamen ble delt ut i dag, dessverre, skriver Bush i uttalelsen.

  (NTB)

  UiT - Norges arktiske universitet
  Foto: Hans Ludvig Andreassen