NRK Meny
Normal

Lyngenfjorden kommuner og Tromsø

Ordførerkandidat for Tverrpolitisk liste i Lyngen, Dan Håvard Johnsen, vil først slå sammen Storfjord, Lyngen og Kåfjord kommune, deretter Tromsø. Det liker ikke varaordfører i Kåfjord.

Seilbåt i Lyngenfjorden

Lyngenfjorden kommunene bør bli med i storkommune med Tromsø, mener ordførerkandidat for Tverrpolitisk liste i Lyngen, Dan Håvard Johnsen.

Foto: Jan Ove Haukø

Før helga foreslo ordførerkandidat for Tverrpolitisk liste i Lyngen, Dan Håvard Johnsen å slåsammen lyngenfjorden-kommunene Storfjord, Lyngen og Kåfjord. I neste omgang tar de også Tromsø med for å bli en større turistkommune.

Kåfjord liker ikke forslaget

Svein Leiros

Varaordfører i Kåfjord liker ikke utspillet fra Lyngen Tverrpolitisk liste om å slå Lyngenfjorden kommunene med Tromsø.

Foto: Klemet Anders Sara / NRK-Sápmi

Varaordfører og ordførerkandidat for Senterpartiet i Kåfjord, Svein Leiros, liker dårlig forslaget fra Johnsen.

– Nå er vi godt igang med arbeidet med kommunesammenslåing, hvor Kåfjord har to altenativer. Så dette kom ut veldig uhøvelig, og jeg blir litt sint, sier Svein Leiros.

Overlater til kommende kommunestyret

Arvid Lilleng, leder for Omasvuona sameforening

Fungerende ordfører i Storfjord, Arvid Lilleng tror det er best å overlate forslaget fra Lyngen Tverrpolitisk liste til kommende kommunestyre.

Foto: Klemet Anders Sara / NRK-Sapmi

Fungerende ordfører i Storfjord, Arvid Lilleng sier at dette må deres kommende kommunestyre ta stilling til.

– Vi har tre alternativer vi jobber utifra. Vi har hatt møte med Balsfjord, Karlsøy, Tromsø om sammenslåing. En annen modell er Kåfjord, Storfjord og Lyngen, og siste alternativ at Storfjord står alene som kommune, sier Lilleng.

Godt at det kommer forslag

Valgforsker, Marcus Buck sier at kommunene har fått i oppdrag å utrede modeller for kommunesammenslåing, så det er bra det kommer forslag på nye muligheter.

Ser muligheter for en større og bærekraftig turist kommune

Ordførerkandidat for Tverrpolitisk liste i Lyngen, Dan Håvard Johnsen, ser muligheten for at det å slå seg sammen med Tromsø vil gi en stor turistkommune med Lyngsalpene, storbyen og nærheten til havet. Johnsen nevner ikke Kåfjord og Storfjord i forslaget sitt.

Varaordfører i Kåfjord, Svein Leiros, er redd at småkommunene som slåes sammen med en stor kommune blir utkantstrøk i den nye storkommunen. Det er ikke Dan Håvard Johnsen redd for, og foreslår å verne om næringslivet og de offentlige arbeidsplassene.

Hvordan ivareta forvaltningsområdet for samisk språk

Marcus Buck

Valgforsker Marcus Buck mener at det er bra at det kommer flere forslag på kommunereformen, men at myndigheter må være klar på hvordan kommuner innenfor forvaltningsområde for samisk skal kunne sammenslåes med andre kommuner.

Foto: Petter Strøm / NRK

Varaordfører i Kåfjord, Svein Leiros er usikker hvordan det vil være for Kåfjord å slå seg sammen med kommuner som ikke er under forvaltningsområdet for samisk språk. Regjeringen har ikke kommet med klare linjer for hvordan de samiske skal kunne sammenslåes med ikke-samiske kommuner, det må avklares først sier Leiros.

Valgforsker Marcus Buck forstår Leiros sin bekymring, for det er ikke kommet klare linjer fra myndighetene på hvordan sammenslåing skal gjennomføres for de kommuner som innenfor forvaltningsområde for samisk språk. Det er ikke sagt om hele storkommunen eller deler av kommunen skal være forvaltningsområde for samisk språk, sier Buck.