Vil ha slutt på daglig harselas av samer

Hanne Svinsås Magga reagerer sterkt på uttalelsene til en advokat. Han sa i retten at det er vanlig å harselere med samer i det daglige, og vil ha klienten frikjent for hatefulle ytringer mot samer.

Hanne Svinsås Magga

NOK SAMEHETS: Hanne Svinsås Magga mener norsk rett må sette en stopper for samehets.

Foto: Vaino Rensberg / NRK

Svinsås Magga driver en Facebook-gruppe som kjemper mot samehets. Hun mener advokat Tor Haug setter fingeren på et stort problem.

– Nettopp. Det hører faktisk til dagligtale. Det er nok nå, og må ta slutt, sier hun.

Onsdag behandlet Hålogaland lagmannsrett ankesaken mot en mann i 50-årene fra Salten i Nordland.

I februar ble han dømt til 18 dagers fengsel og 15 000 kr i bot av Salten tingrett for hatefulle ytringer mot samer.

Mannens forsvarer, Tor Haug, hevdet i lagmannsretten at mannen måtte frifinnes fordi ytringene var ment som humor.

– Den tiltalte hadde ikke som mål å krenke samene, og har ikke subjektiv skyld i saken, sa Haug.

Her kan du lese hele innlegget:

Kommentar om samer i Avisa Nordland sitt kommentarfelt på Facebook
Foto: Skjermbilde / Facebook-innlegg datert 2. august

– Vanlig å harselere med samer

Haug mener at det er vanlig å harselere med samer i humoristiske sammenhenger, men også i det daglige.

Tor Haug

FORSVARER: Advokat Tor Haug mener klienten hans må frifinnes.

Foto: Johan Ánte Utsi / NRK

– Det er ikke uvanlig i Nord-Norge å snakke om samer på en måte som kan føles krenkende for noen uten å bli stilt fremfor retten, sier Haug i retten.

Magga mener at det nå må settes en grense mot slike kommentarer.

– Den grensen bør norsk rett sette, sier hun til NRK.

Hun er langt fra alene om å mene dette. En kvinne skriver blant annet dette på Facebook:

«Samehets er vanlig i Nord-Norge, så derfor er det greit? Fy faen!»

«Hvor lenge skal det være tillatt med rasistiske ytringer mot samer, forkledd som humor?», skriver en annen.

– Vanlig å legimitere slike ytringer

Mikkel Berg-Norlie, som forsker på etnisk politikk ved Oslo Met, mener at det er vanlig å legitimere slike ytringer fordi de oppleves som vanlige.

– Men det er jo en fullstendig feilslutning. Bare for at noe er normalt, så betyr det ikke at det er moralsk riktig eller juridisk holdbart å gjøre det, sier han.

Den tiltalte mannen vil ikke kommentere denne saken.

Korte nyheter

 • Áigot sámevašiin bargat

  Sámevašši galgá loktejuvvot sierra áššesuorgin Sámediggeráđis, nu boahtá ovdal Beaiveálgu-julggaštusas. Ođđa sámediggeráđđi galgá vuoruhit doaimmaid mat eastadit sámevaši ja mat buktet máhtu ja meannudanvuogádagaid, čuožžu julggaštusas.

  Kommentarfeltet. Hets mot samer
  Foto: Mikkel Berg-Nordlie / NRK
 • Rámidit ráđđehusa sámiáigumušaid

  Bargiidbellodaga sámediggejoavku lea duhtavaš go ráđđehusa julggaštusas leat sámediggejoavkku oaivilat ja sávaldagat váldon mielde. Go ráđđehus lohpida nannet sámi giela ja kultuvrra, maiddái našuvnnalaš sámi kulturnannema, de lea justa dat maid sii leat bivdán, lohká Bargiidbellodaga sámediggeáirras Tom Sottinen.

  Sottinen.
  Foto: Sametinget