Vil ha seks nye «samekommuner»

Arbeiderpartiets presidentkandidat på Sametinget, Vibeke Larsen, ønsker samarbeidsavtaler fra Trondheim i sør til Sør-Varanger i nord.

Vibeke Larsen

Vibeke Larsen (Ap) vil ha samarbeid mellom Sametinget og flere norske kommuner.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Samisk er offisielt språk i Norge, så i mange tilfeller handler det om å sikre det samiske sin plass innenfor gjeldene lovverk. Det er naturlig at kommunen og det samiske miljøet har en dialog med Sametinget for å få laget en tilpasset avtale, sier Larsen.

En avtale vil legge til rette for et langvarig og forpliktende samarbeid mellom kommunene og Sametinget, og vil være en anerkjennelse av kommunens samiske befolkning.

En samarbeidsavtale skal forplikte kommunen å legge til rette for samisk språk og kultur. Den kan omfatte blant annet informasjon, språkopplæring, barn og unge og helse- og sosialtjenester og en samisk møteplass.

Avtale med Tromsø kommune

Tromsø kommune signerte nylig en avtale med Sametinget. I tillegg arbeides det for en avtale med Trondheim og det er dialog mellom Alta og Sametinget. Larsen ønsker også Mo i Rana, Bodø, Narvik og Harstad og Sør-Varanger som nye «samekommuner».

Arbeiderpartiets sametingspresidentkandidat understreker at utgiftene i hovedsak dekkes innom allerede eksisterende budsjetter.

Tromsø

Sametinget har en samarbeidsavtale med Tromsø kommune.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– I Tromsø vurderte kommuneadvokaten avtalen. Han sier at den ikke vil medføre økte økonomiske eller administrative forpliktelser for kommunen, framhever Larsen.

Samarbeidsavtalen førte til en tilspisset debatt, men Larsen tror ikke det vil skje igjen.

– Vår målsetting videre er å gjøre en avtale med flere andre byer og kommuner. Denne type avtale bidrar til anerkjennelse og løfter frem den samiske befolkningen, og vil kunne synliggjøre det rike mangfoldet man kan spille på for å utvikle kultur- og undervisningstilbud og næringstiltak, forklarer Larsen.

– Populistisk og billig valgflesk

– Å foreslå Harstad som «samekommune» er en noe arrogant overstyring av samene i Harstad. Det sier Ann-Mari Thomassen, Norske Samers Riksforbunds (NSR) førstekandidat i valgkretsen som blant annet omfatter Harstad.

Ann-Mari Thomassen

Ann-Mari Thomassen (NSR).

Foto: Pressebilde: Norske Samers Riksforbund

Thomassen påpeker at Vibeke Larsen ikke har hatt samtaler om dette verken med Harstad sameforening sine medlemmer eller med den kystsamiske sameforeningen sine medlemmer.

– Jeg mener at hovedpoenget med samarbeidsavtalene er å involvere de som skal motta tilbudet, nemlig samene i de aktuelle byen. Arbeiderpartiet har dessverre ikke for vane å gå i dialog med de lokale sameforeningene når de utformer samepolitikk, sier Thomassen som mener at utspillet er populistisk og svært lettvint.

– Dette er billig valgflesk. De fleste partiene på Sametinget vil ha samarbeidsavtaler med bykommuner med betydelig samisk befolkning. Man kan jo også spørre seg hvorfor dette kommer først i valgkampen, når Larsen selv har vært med på å styre Sametinget siden 2009, spør Thomassen.

Skeptisk

Ann-Mari Thomassen og NSR vil gjerne se en samarbeidsavtale med Harstad kommune som binder kommunen til å legge til rette for samisk språkundervisning, barnehager og samiske møteplasser. Men hun er skeptisk om avtalen som Sametinget tidligere i år gjorde med Tromsø er den som skal legges til grunn for forhandlingene.

Befaring Harstad

Harstad er en av byene som det kan være aktuelt å skrive ny samarbeidsavtale med.

Foto: Nils Mehren / NRK

– Avtalen som Vibeke Larsen og hennes kolleger fremforhandlet med Tromsø kommune var dessverre ikke mye å skryte av. Tromsø kommune har ikke forpliktet seg til noe, annet enn fine ord, og vi har enda ikke fått vite hvordan noen av intensjonene skal følges opp, sier Thomassen som rett ut kaller det symbolpolitikk.

Thomassens eget parti ønsker samarbeidsavtaler med bindende lovnader. – Vi må ha en plan for hvordan de samiske tilbudene skal styrkes og hvem som har det økonomiske og praktiske ansvaret, forteller Thomassen og medgir samtidig at hun først ønsker å prioritere å få Skånland og Evenes inn i forvaltningsområdet for samisk språk.

– Jeg har mange ganger foreslått at Sametinget skal ta initiativ for å få til avtaler med Skånland og Evenes, to kommuner som har en stor andel markasamer bosatt. Det har ikke Vibeke Larsen fulgt opp mens hun har sittet i Sametingsrådet. Her må Sametinget jobbe opp mot kommunene slik som de lokale sameforeningene ønsker, avslutter Thomassen.