Ber Sametinget reise til Mexico

Regnskogfondet mener Sametinget ikke bør trekke seg fra klimakonferansen i Mexico.

Daglig leder i Regnskogfondet, Lars Løvold, foran et kjempetre i regnskogen i Brasil.
Foto: Regnskogfondet

Regnskogfondet, som er en organisasjon som arbeider for bevaring av regnskog og sikring av regnskogbeboernes rettigheter, mener så mange urfolk som mulig bør delta på klimakonferansen i Mexico. Fondet mener Sametinget burde ha vært involvert i forberedelsene.

– Hvis Sametinget har blitt holdt utenfor på grunn av norske myndigheter, er det selvfølgelig skandaløst, sier Regnskogsfondets leder Lars Løvold.

Viktig faktor

Han mener at samene som et urfolk er en veldig viktig faktor både i den internasjonale miljøkampen, rettighetskampen og kampen for å forhindre farlige menneskeskapte klimaendringer.

– Samene har bidratt viktig, særlig i den internasjonale rettighetskampen. De har bidratt veldig til at urfolkserklæringen har kommet gjennom, og til framdriften til ILO-konvensjon 169, sier Løvold.

Mer aktiv urfolksdeltagelse

Samene må selv vurdere sin reaksjon, mener Regnskogfondet. Løvold vil likevel oppfordre Sametinget til å reise til Mexico.

– Jeg mener at når det gjelder Cancún, kampen for en klimaavtale og også for at for at at en klimavtale også skal respektere urfolks rettigheter, at urfolk skal delta i utformingen og gjennomføringen av klimatiltak, at det på sikt er veldig viktig at man ikke trekker seg ut og boikotter en slik prosess generelt. Både vi i Regnskogfondet og andre har jobbet aktivt for å få mer aktiv urfolksdeltagelse, sier Løvold.