– Trenger ny brukerundersøkelse

Hinnøy og omeng sameforening-NSR ser behov for omsorgsboliger for eldre i de samiske markebygdene i Evenes og Skånland, men Skånland-ordfører sier det ikke er interesse for det.

Ann-Mari Thomassen (NSR)

Leder i Hinnøy og omeng sameforening-NSR Ann-Mari Thomassen

Foto: Marit Elin Kemi / NRK

Hinnøy og omeng sameforening-NSRs årsmøte vil gjerne at det etableres av omsorgsboliger for eldre og omsorgstrengende i de markasamiske bygdene i Evenes og Skånland, der det samiske står i sentrum og der de eldre og omsorgstrengende kan føle seg trygge og forstått.

– Rett til å bli forstått

Årsmøtet er av den oppfatning at helsetjenester og sosiale tiltak må tilpasses samiske brukeres behov gjennom hele livsløpet. Samer, uansett alder, har rett til å bli forstått, både språklig og kulturelt, når de oppsøker institusjoner innen helse- og sosialvesenet.

I markebygdene i Skånland og Evenes er mange av de samiske eldre samisktalende. I tillegg er det også samiske eldre som bor utenfor markebygdene som også er samiskspråklige.

– Ikke interesse

Einar Aune

Ordfører i Skånland, Einar Aune

Foto: Lars Egil Mogård / NRK

Det er kommunene som har ansvaret for eldreomsorgen. Tidligere har ordfører i Evenes, Jardar Jensen, sagt seg postiv til tiltaket, men han er redd for at kommunen ikke har økonomi til det.

Ordfører i Skånland, Einar Aune, forteller at de gjennomførte en undersøkelse blant de eldre i markebygdene, og at de fleste ikke ville bo i utkantstrøk.

– Da viste det seg at de aller, aller fleste som var med på brukerundersøkelsen, ville ha omsorgsboliger, men da tilknyttet sykehjemmet på Evenskjer. Det var liten interesse for at det skulle etableres i markebygdene i Skånland.

Trenger ny undersøkelse

Leder i Hinnøy og omeng sameforening-NSR Ann-Mari Thomassen har sett brukerundersøkelsen som ble gjennomført. Hun mener at det er behov for en ny undersøkelse. Hun mener at Várdobáiki-senteret kunne gjennomført undersøkelsen i sine språktreff, hvor også eldre deltar.

– Da tror jeg de hadde fått helt andre svar, sier Thomassen.

Jobber videre

Hinnøy og omeng sameforening-NSR ber nå Evenes og Skånland kommuner, Helsedirektoratet, Helse- og omsorgsdepartementet, Sametinget, Várdobáiki samisk senter avd. helse om sammen å finne løsninger for å starte arbeidet med omsorgboliger tilpasset den samiske befolkningen.

I første omgang midler til et forprosjekt som legger rammer for innhold og omfang av omsorgsprosjektet.

Hinnøy og omeng sameforening-NSR vil på sin side ta et initiativ til et samarbeide med Loabagáiddi Siida og andre relevante ressurspersoner om strategier for videre arbeid for etablering av forprosjektet om omsorgsboliger.