- Rein bedre enn penger

I stedet for økonomisk erstatning ved rovdyrskader vil reineierne i Vestre Namdal reinbeitedistrikt heller ha erstattet rein mot rein.

Flokk med rein på vidda
Foto: Åserud, Lise / SCANPIX

Dette har de foreslått til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.

- Vi har tapt mye rein over lengre tid og vi ser at vi ikke greier å opprettholde flokken på en vanlig måte, sier reineier Lars Toven.

GULDAL: Buhtadit bohcco bohccun

Må slakte

Reineierne må klare å ha en avgiftspliktig omsetning på 50.000 kroner hvis de skal oppnå produksjonstilskudd.

- Vi må selge rein for å greie å holde oss over den grensen, og derfor må vi ha noe å slakte av. Akkurat dette er grunnen til at vi fremmer forslaget, sier Toven.

HØR: Rein mot rein

Staten ansvarlig

Reineier Lars Toven forteller at han i løpet av 10-15 år har mistet halve flokken til rovdyr. Han mener dette er veldig dramatisk.

- Det er staten som har ansvaret for rovdyrene, og derfor bør de skaffe oss rein i levende live og i rett merke, sier Lars Toven.

Han  forteller også at reinen må tilpasses området, og det er noe som reineierne selv må gjøre.

- Dette vil koste oss både tid og ressurser, fastslår Toven.

Ikke fornøyd

I dag erstattes rein som blir tatt av rovdyr med penger, men reineierne i Vestre Namdal reinbeitedistrikt er ikke fornøyd med dette.

- Når vi nå søker om erstatning for de tapene vi lider, så får vi kun dekket 50 %. Dette er ikke nok, sier reineier Albert Jåma.