Hopp til innhold

- Rein bedre enn penger

I stedet for økonomisk erstatning ved rovdyrskader vil reineierne i Vestre Namdal reinbeitedistrikt heller ha erstattet rein mot rein.

Flokk med rein på vidda
Foto: Åserud, Lise / SCANPIX

Dette har de foreslått til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.

- Vi har tapt mye rein over lengre tid og vi ser at vi ikke greier å opprettholde flokken på en vanlig måte, sier reineier Lars Toven.

GULDAL: Buhtadit bohcco bohccun

Må slakte

Reineierne må klare å ha en avgiftspliktig omsetning på 50.000 kroner hvis de skal oppnå produksjonstilskudd.

- Vi må selge rein for å greie å holde oss over den grensen, og derfor må vi ha noe å slakte av. Akkurat dette er grunnen til at vi fremmer forslaget, sier Toven.

HØR: Rein mot rein

Staten ansvarlig

Reineier Lars Toven forteller at han i løpet av 10-15 år har mistet halve flokken til rovdyr. Han mener dette er veldig dramatisk.

- Det er staten som har ansvaret for rovdyrene, og derfor bør de skaffe oss rein i levende live og i rett merke, sier Lars Toven.

Han  forteller også at reinen må tilpasses området, og det er noe som reineierne selv må gjøre.

- Dette vil koste oss både tid og ressurser, fastslår Toven.

Ikke fornøyd

I dag erstattes rein som blir tatt av rovdyr med penger, men reineierne i Vestre Namdal reinbeitedistrikt er ikke fornøyd med dette.

- Når vi nå søker om erstatning for de tapene vi lider, så får vi kun dekket 50 %. Dette er ikke nok, sier reineier Albert Jåma.

Korte nyheter

 • Sápmi vuittii máilmmicupa

  FA Sápmi vuittii čiekčamiid Conifa nissoniid máilmmicupas Indias, Paonta Sahib gávpogis.

  Joavku čievččai guokte čiekčama Tibet joavkku vuostá, ja vuite 13-1 ja 9-0. Sis galge leat eanet čiekčamat Matabeleland FC ja Székely Land vuostá maid, muhto joavkkut eai boahtán Indiai.

  FA Sámpi nissoniidspábbačiekčanjoavku
  Foto: Confederation of Independent Football Associations / CONIFA
 • SAS-soabadallamiid mearreáigi odne

  SAS ja pilohtaid gaskasaš soabadallamat álggahuvvo fas iđđes, maŋŋá go ikte eahkes gaskkalduhtte daid.

  Pilohtaservviid mielas SAS bilida «skandinávalaš málle» go unnit bálkái virgádit pilohtaid iežaset vuollefitnodagaide, muhto datte bidjet sin girdit SAS-ruvttuid.

  900 pilohta Norggas, Dánmárkkus ja Ruoŧas soitet šaddat bargoheaitagii. Soabadallamiid mearreáigi lea odne, vuossárgga dii. 12. Mearreáigi lea máŋgii jo maŋiduvvon.

  Det er fare for pilotstreik i SAS
  Foto: Ismail Burak Akkan / NRK
 • Badjel 60 bohcco vuddjo togii

  61 bohcco vuddjo togii olggobeale Johkamohkki Ruoŧa bealde lávvardaga, čállá Ávvir áviisa.

  Udtja čearu ságadoalli, Rune Stokke, dadjá Ávvirii ahte sii ledje dieđihan togafitnodahkii, man toga «Inlandsbanan» dušše vuodjá geasi áigge turismma geažil, ahte ledje bohccot ruovdemáđii láhkosis.

  – Mii geahččaleimmet doallat bohccuid eret ruovdemáđis. Muhto leat unnán olbmot čearus ja dál leimmet mearkume misiid eará báikkis, muitala son.

  Stokke dadjá Ávvirii ahte togafitnodaga hoavda šálloša ja lohpida unnidit toga leavttu dán báikkis. Togafitnodat máksá buhtadusa čerrui, dadjá Stokke.

  61 rein i Udtja sameby påkjørt av tog i Jokkmokk i Sverige
  Foto: Rune Stokke / Privat / Sameradion