Vil ha lovlig jakt på ender

Sametinget ber Miljøverndepartementet igangsette permanent vårjakt på ender i Indre-Finnmark fra 2009.

Stokkand
Foto: Rainer Prang / NRK

Vårjakt på ender har til nå vært en prøveordning i Kautokeino.

Nå vil Sametinget at dette blir en permanent ordning for Indre-Finnmark fra våren 2009.

Ny naturmangfoldlov

Sametinget skriver i et brev til Miljøverndepartementet at en ny naturmangfoldlov ikke skal ta stilling til enkelt saker.

– Vi ser ingen grunn til å vente med å igangsette et arbeid for å gjøre vårjakt på ender i indre Finnmark til en permanent ordning, heter det videre i brevet.

Sametinget forventer

Sametinget forventer at Miljøverndepartementet gjør nødvendige forarbeider i løpet av 2008, slik at en permanent ordning for vårjakt på ender er klart til jaktsesongen i 2009.

Videre skriver Sametinget at avgjørelser knyttet til vårjakt på ender er en opplagt konsultasjonssak mellom Miljøverndepartementet og Sametinget.