Vil ha nasjonal ryddeaksjon

Klimaminister Vidar Helgesen (H) vil innføre en rekke tiltak for å redusere plastforsøpling i Norge. Onsdag legger han fram en ny stortingsmelding om avfallspolitikk og hvordan redusere plastforurensing.