NRK Meny
Normal

Vil ha mer åpenhet om at gutter og menn blir utsatt for seksuelle overgrep

De er en gruppe med menn som har vært utsatt for seksuelle overgrep i oppveksten. Nå kjører de motorsykkel fra Lindesnes til Nordkapp for å synliggjøre at gutter og menn blir utsatt for seksuelle overgrep.

Utsattmann besøker Sametinget

Organisasjonen Utsattmann hadde dialogmøte på Sametinget

Foto: Sametinget

Som et ledd i en landsomfattende informasjonskampanje kjører fire representanter for organisasjonen Utsattmann motorsykler fra Lindesnes til Nordkapp i sommer. Målet er å synliggjøre at gutter og menn blir utsatt for seksuelle overgrep.

Tøff og sterk - men sårbar

Mennene har valgt å bruke motorsykkel på denne turen av en grunn. Det er en symbolikk i akkurat det.

– Store motorsykler forbindes først og fremst med tøffe, sterke menn. Kontrasten mellom dette og det at vi åpent forteller om våre sår og vanskeligheter med livet, skaper et spenningsfelt. Vårt budskap er at tøffe, sterke menn også har en innside som kan være sårbar, og de trenger noen å snakke med.

Det forteller Johnny Thorsen. Han er nestleder i organisasjonen Utsattmann. Han har selv opplevd seksuelle overgrep i barndommen, og har fortalt sin historie på seminarer og i media.

Store mørketall

Tall fra forskning og hjelpeapparatet viser at få menn våger å snakke med noen eller søke hjelp, før det er gått mange år. Organisasjonen Utsattmann påpeker at seksuelle overgrep mot gutter og menn er underrapportert i vårt samfunn.

Den siste NOVA-rapporten viser at langt flere gutter forteller at de har vært utsatt for overgrep enn de man hadde trodd tidligere, og at det derfor er grunn til å tro at det er store mørketall.

Besøkte Sametinget

I går besøkte representantene for Utsattmann Sametinget, hvor de møtte sametingsråd Henrik Olsen og hadde et dialogmøte.

– Alle de forskjellige tilstedeværende, alt fra psykiatrien og barnehageledere til sjefen for Sametinget, har nå fått opp øynene for at det skjer overgrep fra kvinner mot gutter og menn. Det er noe som mange har vanskelig for å tro på, men jeg har flere konkrete saker hvor vi har veiledet menn utsatt for seksuelle overgrep videre til behandling, sier Thorsen.

Sametingsråd Henrik Olsen møter representanter for organisasjonen Utsattmann

Sametingsråd Henrik Olsen møter representanter for organisasjonen Utsattmann

Foto: Sametinget

Sametingsrådet bevilget tidligere i år 100.000 kroner til organisasjonen Utsattmann, til informasjons- og opplysningsarbeid om seksuelle overgrep blant samiske menn.

– Det er et viktig arbeid for å avdekke et tabubelagt område også i det samiske samfunnet, sa sametingsråd Henrik Olsen i forbindelse med bevilgningen.

Thorsen forteller at de vil ha dialog med Sametinget også videre.

– Det er stor sannsynlighet for at det blir fremtidige møter og samarbeid med Sametinget.

Lager TV-dokumentar om turen

Utsattmann arrangerer denne landsomfattende kampanjen i samarbeid med støttesentre langs ruta. De har hatt temamøter og samtaler med ulike personer og aktører på turen. Det blir også laget en TV-dokumentar om turen, som skal brukes i opplysningsarbeid senere.

– Vi håper jo på å få publisitet og fjerne så mye som mulig av tabuer og det vanskelige med å snakke om sånne ting, spesielt for menn. Vi kjører ikke ensporet bare saker om menn, vi inkluderer også kvinner, men målet vårt er å sette fokus på og å få mer åpenhet om menn og gutter utsatt for seksuell overgrep.

De har allerede nådd ut til mange på turen og møtt personer som har stått fram når de har møtt Utsattmann for første gang.

– Det er veldig sterk kost, sier Thorsen.