NRK Meny

Vil ha mer å si om jakt og fiske

Bosatte i Finnmark må få større innflytelse på sentral utforming av rammer for jakt og fiske. Det mener Finnmarkseiendommen, Sametinget og Finnmark fylkesting. I en uttalelse sier de tre at når sentrale myndigheter regulerer jakt og fiske opplever man i Finnmark at det legges lite vekt på kunnskap om lokale forhold.