Hopp til innhold

Vil ha kun samiske barn

Samisk barnehage i Oslo ber Sametinget om hjelp til å stoppe Oslo kommune med å tvinge barnehagen til å fylle opp ledige plasser med norske barn.

Barnehage
Foto: NRK

Tidligere har Oslo kommune latt barnehagen ta inn samiske barn fra kommuner utenfor Oslo, men nå vil de konsekvent fylle opp med norske barn fra Oslo hvis det er ledige plasser.

– De samiske barna påvirkes til å snakke gradvis mer norsk når barnehagen må ta inn norske barn, sier daglig leder ved barnehagen Máre Helander.

GULDAL: Dáža mánát cizášii

Lite barnehageplasser

Oslo kommune har for få barnehageplasser, og dermed har ansvarlig barnehageledelse gitt beskjed til den samiske barnehagen at fra nå av må de regne med å måtte fylle opp ledige plasser med norsktalende barn. Allerede i fjor vår måtte barnehagen ta inn noen norske barn.

Daglig leder ved den samiske barnehagen Máre Helander forteller at nå er foreldre og ansatte i barnehagen bekymret:

– Det som skjer er at det samiske språket i barnehagen blir ødelagt. Det norske språket vinner over det samiske, og da forsvinner formålet med den samiske barnehagen.

Skal ta opp

Sametingsrepresentant for Norske Samers Riksforbund Kirsti Guvsám skal ta saken opp i Sametinget. Hun synes at det er uakseptabelt at Oslo kommune ikke forstår hvilket ansvar de har for å bevare kulturen og språket til de samiske barna.

Hun vet ikke enda hvordan man skal kunne løse denne vanskelige situasjonen, men det finnes løsning.

– Jeg mener det at samisk barnehage i Oslo ikke bør være en barnehage bare for barn i Oslo kommune, men være en barnehage for Oslo og omegn. Da tror jeg at alle plassene vil fylles opp.

Oslo kommune har ikke vært klar for å kommentere saken i dag.

Korte nyheter

 • Enige om å styre Finnmark fylkesting

  Nordkalottfolket, Høyre, Fremskrittspartiet, Senterpartiet, Venstre, Kristelig Folkeparti og Industri- og næringspartiet er kommet fram til en avtale som gir disse partiene flertall på Finnmark fylkesting. Det melder Magne Ek i Nordkalottfolket, som har den største gruppa, i en pressemelding. På en pressekonferanse klokka 14 vil de opplyse nærmere om avtalen.

  Magne Ek
  Foto: Johan Isak Niska / NRK
 • Stor vilje til inkludering hos arbeidsgivere

  Ved utgangen av september er det 1 830 helt arbeidsledige og 870 delvis arbeidsledige i Troms og Finnmark.

  Dette gir en ledighet på totalt 2,1 prosent.

  I september ble det til sammen lyst ut 2 225 ledige stillinger i fylket. Behovet for arbeidskraft er fortsatt stort.

  – Mange ukrainske flyktninger er tilgjengelige for vårt arbeidsliv nå. De fleste jobber fortsatt med å styrke norskkunnskapene, men mange har både kapasitet og ønske om å jobbe, opplyser Kristin Røymo, fylkesdirektør i NAV Troms og Finnmark i pressemeldingen.

  Tilbakemeldingene fra bedriftene som allerede har ansatt kandidater fra Ukraina, er at de får inn dyktige medarbeidere som bidrar både med nye perspektiv, kapasitet og kompetanse, opplyser NAV.

  Troms og Finnmark er fortsatt blant fylkene med lavest ledighet. I landet ellers er ledigheten på 1,8 prosent helt ledige og 0,7 prosent delvis ledige, totalt 2,5 prosent.

 • "Haill"-duopmu galgá meannuduvvot Alimusrievttis

  Guolásteaddji Svein Magne Mienna dubmejuvvui guovtti nisson guolástanbearráigehččiid doarrádallamis. Dál galgá ášši meannuduvvot Alimusrievttis, dan lea Alimusrievtti guoddalanlávdegoddi mearridan, čállá duopmostuolu preassadieđáhusastis.

  Njukčamánu loahpas dubmejuvvui Mienna máksit 12.000 ruvnno go lea rihkkon ráŋggáštuslága paragráfa 156.

  Son galgá earret eará leat bivdán nisson guolástusinspektevrraid dánsut ja lohkan ahte soai galggašeigga njuiket fatnasii vai šattašii buoret bivdu - nu gohčoduvvon "haill".

  Maiddái lágamánnerievtti guoddalanáššis dubmejuvvui Mienna 12.000 ruvdnosaš sáhku. Dalle juo dieđihii advokáhtta Brynjar Østgård guoddalit ášši Alimusriektái.

  Ášši ii leat vuos beaiváduvvon Alimusrievttis.

  Fisker, Breivikbotn
  Foto: Jo Hermstad Trondsen