NRK Meny
Normal

Vil ha kun samiske barn

Samisk barnehage i Oslo ber Sametinget om hjelp til å stoppe Oslo kommune med å tvinge barnehagen til å fylle opp ledige plasser med norske barn.

Barnehage
Foto: NRK

Tidligere har Oslo kommune latt barnehagen ta inn samiske barn fra kommuner utenfor Oslo, men nå vil de konsekvent fylle opp med norske barn fra Oslo hvis det er ledige plasser.

– De samiske barna påvirkes til å snakke gradvis mer norsk når barnehagen må ta inn norske barn, sier daglig leder ved barnehagen Máre Helander.

GULDAL: Dáža mánát cizášii

Lite barnehageplasser

Oslo kommune har for få barnehageplasser, og dermed har ansvarlig barnehageledelse gitt beskjed til den samiske barnehagen at fra nå av må de regne med å måtte fylle opp ledige plasser med norsktalende barn. Allerede i fjor vår måtte barnehagen ta inn noen norske barn.

Daglig leder ved den samiske barnehagen Máre Helander forteller at nå er foreldre og ansatte i barnehagen bekymret:

– Det som skjer er at det samiske språket i barnehagen blir ødelagt. Det norske språket vinner over det samiske, og da forsvinner formålet med den samiske barnehagen.

Skal ta opp

Sametingsrepresentant for Norske Samers Riksforbund Kirsti Guvsám skal ta saken opp i Sametinget. Hun synes at det er uakseptabelt at Oslo kommune ikke forstår hvilket ansvar de har for å bevare kulturen og språket til de samiske barna.

Hun vet ikke enda hvordan man skal kunne løse denne vanskelige situasjonen, men det finnes løsning.

– Jeg mener det at samisk barnehage i Oslo ikke bør være en barnehage bare for barn i Oslo kommune, men være en barnehage for Oslo og omegn. Da tror jeg at alle plassene vil fylles opp.

Oslo kommune har ikke vært klar for å kommentere saken i dag.