Hopp til innhold

Vil ha kun samiske barn

Samisk barnehage i Oslo ber Sametinget om hjelp til å stoppe Oslo kommune med å tvinge barnehagen til å fylle opp ledige plasser med norske barn.

Barnehage
Foto: NRK

Tidligere har Oslo kommune latt barnehagen ta inn samiske barn fra kommuner utenfor Oslo, men nå vil de konsekvent fylle opp med norske barn fra Oslo hvis det er ledige plasser.

– De samiske barna påvirkes til å snakke gradvis mer norsk når barnehagen må ta inn norske barn, sier daglig leder ved barnehagen Máre Helander.

GULDAL: Dáža mánát cizášii

Lite barnehageplasser

Oslo kommune har for få barnehageplasser, og dermed har ansvarlig barnehageledelse gitt beskjed til den samiske barnehagen at fra nå av må de regne med å måtte fylle opp ledige plasser med norsktalende barn. Allerede i fjor vår måtte barnehagen ta inn noen norske barn.

Daglig leder ved den samiske barnehagen Máre Helander forteller at nå er foreldre og ansatte i barnehagen bekymret:

– Det som skjer er at det samiske språket i barnehagen blir ødelagt. Det norske språket vinner over det samiske, og da forsvinner formålet med den samiske barnehagen.

Skal ta opp

Sametingsrepresentant for Norske Samers Riksforbund Kirsti Guvsám skal ta saken opp i Sametinget. Hun synes at det er uakseptabelt at Oslo kommune ikke forstår hvilket ansvar de har for å bevare kulturen og språket til de samiske barna.

Hun vet ikke enda hvordan man skal kunne løse denne vanskelige situasjonen, men det finnes løsning.

– Jeg mener det at samisk barnehage i Oslo ikke bør være en barnehage bare for barn i Oslo kommune, men være en barnehage for Oslo og omegn. Da tror jeg at alle plassene vil fylles opp.

Oslo kommune har ikke vært klar for å kommentere saken i dag.

Korte nyheter

 • 20 millioner kroner til Saminor

  Regjeringspartiene og SV har i sitt budsjettforlik en bevilgning på 20. millioner kroner til forskningsprogrammet Saminor.

  – Dette er virkelig en gledens dag. Saminor er et ekstremt viktig prosjekt satt i urfolkshelse perspektiv. Jeg er svært glad nå, både for de som jobber med Saminor, men også for vårt samiske samfunn.

  Det sier SV:s vararepresentant til Stortinget fra Trøndelag, Hilde Marie Gaebpie Danielsen.

  Hun har også i stortingets spørretime bedt regjeringen svare på hvorfor denne forskningen ikke var prioritert i det opprinnelige budsjettforslaget.

  – Nå får vi en helseundersøkelse som vil gi oss svar på hvilke og hvor vi trenger å gi den lovpålagte, gode helsetjenesten til vår samiske befolkning, sier Danielsen.

  SAMINOR er en stor befolkningsbasert undersøkelse og en av de viktigste kildene til kunnskap om helse og levekår i den samiske og nordnorske distriktsbefolkningen.

  De har et spesielt fokus på helse og levekår til den samisk befolkningen.

  Hilde Marie Gaebpie Danielsen
  Foto: Mette VBallovara / NRK
 • En økning til Sametinget på 10 millioner kroner

  I budsjettforhandlingene mellom regjeringen og SV har de blitt enige om å øke Sametingets budsjett med 10 millioner kroner.

  SV mener dette vil være svært viktig for Sametinget.

  – Sametinget ble forespeilet en reduksjon i regjeringens statsbudsjett. SV har prioritert Sametinget, og de får nå økt sitt budsjett, sier SV:s vararepresentant til Stortinget fra Trøndelag, Hilde Marie Gaebpie Danielsen.

  Hun påpeker at Sametinget er satt til å forvalte det samiske samfunnet, og da må også midlene følge med.

  – Jeg er svært glad og stolt av at vi SV her er med å rette på de kuttene som tidligere ble lagt frem av Ap/Sp, sier hun.

  SV og regjeringspartiene ble i ettermiddag enige i forhandlingene om neste års statsbudsjett.

  I regjeringens opprinnelige forslag til statsbudsjett foreslo de en økning til Sametinget på 22 millioner kroner. Sametingsrådet påpekte etter at forslaget ble lagt frem, at den reelle økningen til Sametinget er om lag 16 millioner kroner, på grunn av blant annet prisstigningen.

  Nå er det altså plusset på med 10 millioner kroner til Sametinget etter forhandlingene mellom regjeringspartiene og SV.

  Sametingets totale bevilgning til neste år blir da på omlag 600 millioner kroner.

  Sametinget i Karasjok. Eksteriør.
  Foto: Benjamin Fredriksen / NRK
 • Cagget ođđa oljobohkamiid

  Sosialisttalaš gurutbellodat (SG/SV) lea bušeahttašiehtadallamiin ráđđehusain caggan ođđa oljobohkamiid álggaheami Norgga rittus.

  Nu almmuhii SG ja ráđđehus maŋŋá go odne soabadedje boahtte jagi stáhtabušeahta ruhtageavaheamis.

  Diibmá juo go bellodagat šiehtadallagohte vejolaš ráđđehusfámu alde, de gáibidii SG ahte Støre ráđđehus ii galgga almmuhit ođđa oljobohkankonsešuvnnaid Norgga riddoguovlluin.

  Budsjettforhandlinger
  Foto: Terje Bendiksby / NTB