Hopp til innhold

Vil ha holdningsendringer

Sametinget vil jobbe for at samer skal være stolte av sin bakgrunn.

Egil Olli

Sametingspresident Egil Olli

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Sametinget anser det som alvorlig at over en tredel av den samiske befolkning har opplevd diskriminering, slik det kommer frem i doktorgradsavhandlingen fremlagt av forsker Ketil Lenert Hansen ved Universitetet i Tromsø.

Les mer: En av tre samer føler seg diskriminert

Tar avhandlingen på alvor.

I tillegg til øvrige myndigheter, så har Sametinget gitt seg selv et ansvar til å påse velferden til hele den samiske befolkningen, i dette tilfellet jobbe for holdningsskapende tiltak og mot diskriminering.

Denne jobben kan likevel ikke Sametinget gjøre alene.

– Vi er avhengige av at alle bidrar til å skape en tryggere hverdag for den enkelte. Det er beklagelig at vi i Norge, i år 2011, fortsatt har åpenbare utfordringer i forhold til det som angår likeverd, melder sametingspresident Egil Olli i en pressemelding fra Sametinget.

Vil sikre en trygg hverdag

Sametinget tar avhandlingen til etterretning i vårt politiske arbeid for å sikre alle samer en trygg og verdig hverdag.

– Et viktig kjennetegn på et fungerende velferdssamfunn er at individers og gruppers ulike kulturelle bakgrunn blir akseptert og inkludert i samfunnet. Sametinget vil fortsatt aktivt jobbe for at det skal oppleves positivt og ikke minst føles naturlig å være samisk, det være seg som samisk elev i skolegården, foreldre, besteforeldre og andre i møte med offentlig forvaltning, i næringslivet og i kontakt med sitt nærmiljø, skriver sametingspresidenten.

Sametinget oppfordrer samefolket til å rette ryggen og være stolte av sin bakgrunn og identitet. Sammen står vi samlet for å takle nåværende og fremtidige utfordringer man møter som urfolk og minoritet.

Skal oppleves som positivt

Et viktig kjennetegn på et fungerende velferdssamfunn er at individers og gruppers ulike kulturelle bakgrunn blir akseptert og inkludert i samfunnet.

– Sametinget vil fortsatt aktivt jobbe for at det skal oppleves positivt og ikke minst føles naturlig å være samisk, det være seg som samisk elev i skolegården, foreldre, besteforeldre og andre i møte med offentlig forvaltning, i næringslivet og i kontakt med sitt nærmiljø.

Korte nyheter

 • Samenes konferanse åpnes i Váhtjer/Gällivare

  I dag, torsdag, åpnet den 22. samekonferansen i Váhtjer/Gällivare. Samekonferansen avholdes hvert fjerde år og det er samerådet som er ansvarlig for forberedelse og gjennomføring av konferansen.

  Konferansen holdes til og med søndag, og temaet for konferansen er "EMPOWERING SÁPMI", eller «styrking av Sápmi» på norsk.

  Åpning av Samekonferanse 2022 Gällivare
  Foto: Nelly Anna Karolina Engström / NRK
 • Nisu ii roasmmohuvvon bargolihkohisvuođas

  Váile 40 jahkásaš nisu Deanus guhte sáddejuvvui odne duorastaga ambulánsahelikopterin Girkonjárgga buohccevissui, ii leat roasmmohuvvan, čállá Finnmárkku buohcceviessu Twitteris. Sii doalahit nissona buohcceviesus áicamii. Boles dieđihii lihkuhisvuođa birra sullii dii.12. Lossa návetrusttet lei gahččan nissona ala ja son sáddejuvvui buohccevissui.

 • Sihkkelgilvu álggii odne

  Arctic Race of Norway sihkkelastingilvu álggii odne Måeffies Nordlánddas. Gilvu bistá njeallje beaivve, sotnabeaivve jovdet mollii Troandimii. Oassálastit sihkkelastet njeallje etáhpa, ja dán jagi lea vuosttaš geardde go okta etáhpa lea biddjon Trøndelágii.

  Syklister på start til Arctic Race i Mo i Rana.
  Foto: Martin Steinholt / NRK