NRK Meny
Normal

Vil slå sammen høgskolene i Finnmark

Nestleder i Arbeiderpartiet, Helga Pedersen, tror at regjeringen vil tvinge Samisk høgskole og Høgskolen i Finnmark til sammenslåing, hvis skolene ikke planlegger dette selv.

Helga Pedersen

Nestleder i Arbeiderpartiet, Helga Pedersen

Foto: Falch, Knut / SCANPIX

Nå foregår det en sammenslåingsbølge over hele høgskolesektoren i landet. Blant annet er Høgskolen i Finnmark i sammenslåingssamtaler med Universitetet i Tromsø.

Nestleder i Arbeiderpartiet, Helga Pedersen, mener at man også bør vurdere en sammenslåing av Samisk høgskole og Høgskolen i Finnmark. Hun tror det kan være mye å vinne for begge skolene hvis de slår seg sammen.

– En mer slagkraftig enhet

– De ligger nært hverandre geografisk og jeg tror de kunne utfylle hverandre på en veldig fin måte hvis de slo seg sammen og bli en mer slagkraftig enhet. For eksempel kunne høgskolen i Finnmark gitt flere norskspråklige studenter opplæring i samisk og så kunne Samisk høgskole tatt det videre og gitt dem opplæring på samisk.

– Frykter ikke du at dette vil gå utover Samisk høgskole?

– Nei, tvert i mot. Jeg er veldig redd for framtiden til Samisk høgskole hvis alle andre i sektoren slår seg sammen og de blir stående på yttersiden med sine hundre eller 150 studenter. Det er et veldig dårlig utgangspunkt for å vokse videre.

Kan tvinges

Helga Pedersen sier at det foreløpig er litt opp Høgskolen i Finnmark og Samisk høgskole selv å peke ut veien videre.

– I denne omgangen mener jeg at det er viktig å signalisere til de to høgskolene i Finnmark om at de bør vurdere et ekteskap de også. Hvis ikke de gjør det, så mener jeg at regjeringen bør vurdere å utrede det og styre de prosessene som nå skjer.

– Har dere vært i kontakt med de to høgskolene om dette?

– Jeg har vært i kontakt med rektorene på begge høgskolene og sagt hva jeg mener om den saken og jeg håper at de tar utfordringen. De er vel litt avventende, men jeg tror dette er noe som må gjøres. Jeg sier ikke at jeg her og nå konkluderer med hvordan strukturen bør være, men man bør ihvertfall vurdere en sammenslåing og se hvordan fordeler og ulemper det vil føre med seg. Jeg forstår at fylkeskommunen også har begynt å tenke i de baner og det synes jeg er positivt.

– Når synes du at dette bør gjennomføres?

– Man bør begynne å tenke tanken så fort som bare mulig, sier Helga Pedersen.

Høgskolen i Finnmark positiv

Rektor ved Samisk Høgskole, Steinar Pedersen.

Rektor ved Samisk Høgskole, Steinar Pedersen vil ikke spå om framtiden.

Foto: Marie Elise Nystad

For rektor Steinar Pedersen i Samisk høgskole er det ikke nytt at andre prøver å styre dem til en sammenslåing.

– Alle spørsmål som hører til høgere samisk utdanning og forskning hører til utvalget som ventelig begynner å fungere ganske snart. Jeg vil ikke spå om framtiden, sier Steinar Pedersen.

Rektor i Høgskolen i Finnmark, Ketil Hansen, synes det er et godt forslag å slå sammen høgskolene i Finnmark.

– Jeg tror at ved å slå sammen eller ved å samarbeide tett mellom samisk høgskole, høgskolen i Finnmark og Universitetet i Tromsøs samiske avdeling, så kunne man relativt raskt realisert målet om et urfolksuniversitet, men jeg registrer at de andre ikke vil og vi er selvstendige institusjoner og jeg kommer ikke til å løfte den ballen, sier Ketil Hansen.