NRK Meny
Normal

- Bergindustrien skal respektere urfolk

Norsk Bergindustri med 5000 ansatte vil respektere urfolks levevis.

Fjell
Foto: NRK

Med en omsetning på over 9 milliarder kr i 2006 er Norsk Bergindustri en stor aktør innen norsk industri.

For en uke siden ble tre store bergverksforeninger enige om å slå seg sammen og Norsk Bergindustri ble etablert.

Elisabeth Gammelsæter
Foto: Norsk Bergindustri

– Selskapet har vedtatt etiske regler som alle medlemmene må følge, sier generalsekretær Elisabeth Gammelsæter.

Forholdet til urfolk

Medlemmer av Norsk Bergindustri skal vise respekt for urfolks levevis i de områder hvor det fins både bergindustri og urfolk. Bedriften skal innlede dialog om sameksistens, med siktemål å skape rom for samtidig tilstedeværelse av både bergindustribedrift og urfolk.

I de tilfeller hvor det ikke oppnås enighet, oppfordres bedriften å tilby urfolket alternative løsninger for å kunne fortsette sitt tradisjonelle levevis, siden forekomsten ikke kan flyttes. Urfolk defineres i ILO-konvensjon nr 169.

Dette er noe av de etiske reglene Norsk Bergindustri har vedtatt.