NRK Meny
Normal

Vil ha foreldrehjelp mot mobbing

Drag skole er blant skolene med mest mobbing. Skolen jobber for å få bort mobbingen og nå vil ordføreren ha foreldrene med på laget.

Tor Asgeir Johansen

Tysfjord-ordfører Tor Asgeir Johansen oppfordrer foreldre til å følge med hva barna gjør.

Foto: Sander Andersen / NRK

– Jeg er selv forelder og legger jo merke til hva barna sier og gjør. Jeg vil oppfordre foreldrene til å ha et enda større fokus på hva elevene og barna gjør både på skolen og i fritiden.

Det sier ordfører i Tysfjord kommune Tor Asgeir Johansen.

Drag skole i Tysfjord i Nordland er på 7. plass i Utdanningsdirektoratets undersøkelse over skoler med høy mobbeandel i årene 2010, 2011 og 2012. I undersøkelsen oppgir 26,5 % av elevene ved skolen at de har opplevd mobbing.

Tallene er grunnlagt på de årlige elevundersøkelsenes spørsmål om mobbing besvart av landets elever i sjuende og tiende klassetrinn. En del små skoler er unntatt offentligheten fordi de er så små at det er fare for å identifisere elever.

Foreldrene må være bevisste

Forelder Ivar Otto Knutsen sier at han er usikker på om det er slutt på mobbingen på Drag skole, men sier foreldrene må ta sin del av ansvaret for mobbingen på skolen

Ivar Otto Knutsen

- Vi må ta ansvar for våre egne barn, sier forelder Ivar Otto Knutsen.

Foto: Sander Andersen / NRK

– Vi som er foreldre må også ta ansvar for våre egne barn, og prate med barna at de ikke skal mobbe andre. Det er ikke bare Drag skoles ansvar, vi foreldre må også ta ansvar.

Nå får han støtte fra ordføreren.

– Skolen tar mobbing opp i foreldremøter slik at foreldrene er informert om hva skolen gjør, og der skolen også sier til foreldrene at de må være våkne på hva barna gjør. Jeg er selv veldig opptatt av dette. Foreldrene må være bevisste på hva man lærer opp sine barn til, for vi ser jo ofte at atferden går i arv, sier Johansen.

Ser resultater

Ordføreren kjenner til mobbesituasjonen og sier kommunen har jobbet mye med dette.

– Vi gikk aktivt inn i både barnehage og skole der vi så at det var problemer og en del mobbing. Der kjørte vi i gang prosesser for å få elever og barn til å se galskapen i det som foregikk.

Johansen kan fortelle at kommunen har en rekke prosjekter som går på dette, at det er signert mobbemanifest og at kommunens lærere har vært på kurs for å lære seg å håndtere mobbing. Han mener jobben mot mobbing så langt har vært vellykket, og at situasjonen for noen år tilbake ikke er gjeldende idag.

– Vi er i gang med holdningsskapende arbeid i Tysfjord og jeg ser resultater av de tiltakene vi har kommet i gang med. Dette er et område jeg har hatt stort fokus på og det vil jeg fortsette å ha. Vi er nødt til å ha en kontinuerlig og en god prosess.

Drag skole i Tysfjord

Det kommer til å jobbes kontinuerlig mot mobbing ved Drag skole.

Foto: Sander Andersen / NRK