NRK Meny
Normal

Vil ha fokus på sårbare Arktis

Sametingsrepresentant Josefina Lundgren Skerk reiser til Nordpolen sammen med andre miljøaktivister. Målet er å rette søkelyset på industriforurensning i Arktis.

Josefina Skerk

Josefina Lundgren Skerk reiser snart til Nordpolen for å markere at hun er imot industri i det sårbare arktis.

Foto: Mette Ballovara / NRK

– Jeg ønsker å delta på dette dels fordi Arktis er akutt truet og svært sårbart, og dels fordi kampanjen også vil være en støtte til oss i Sápmi som kjemper imot gruvedrift eller ekspropriasjon av våre beiteland.

Det sier Josefina Lundgren Skerk, leder av det svenske sametingets ungdomsråd og nestleder og sametingsrepresentant for partiet Jakt- og fiskesamene, som er det største partiet på Sametinget i Sverige.

26-åringen fra Sorsele i Nord-Sverige er en av fire unge mennesker som kommer fra ulike steder i verden, som i nærmeste fremtid reiser til Nordpolen sammen med miljøorganisasjonen Greenpeace som miljøambassadør.

Føler et ansvar som ung same

Hun deltar i en kampanje som kalles for «Save the Arctic», som har som mål å sikre at havområdene lengst nord i Arktis – de som inntil nylig har vært dekket av is – blir skånet fra olje og annen industri.

Om lag en fjerdedel av verdens uoppdagede olje- og gassressurser antas å befinne seg i Arktis, men oljeboring i de sårbare områdene er meget omstridt.

Skerk sier til NRK at hun ser det som både nødvendig og viktig å delta på en slik kampanje, spesielt siden hun selv er samisk og selv bor i Arktis. Hun håper at dette vil få også statsledere til å tenke seg om.

– Det er nødvendig å ha slike kampanjer for at mennesker verden over skal få opp øynene for denne viktige saken. Dessuten er det viktig at vi som bor her har en klar stemme i saker som angår vår fremtid. Arktisk råd har ikke vært tydelig nok på at arktis skal være ren for industri, og om ingen sier ifra så vil nettopp det skje.

Josefina Skerk er svært engasjert i naturvern og hun er bekymret for den stadig økende interessen for å etablere gruve- og mineraldrift i samiske områder.

– Industrinæring i Sápmi har allerede har hatt store konsekvenser for samiske tradisjonelle næringer blant annet. I enkelte områder er flere vann forurenset.

Josefina Lundgren Skerk og de andre ekspedisjonsdeltakerne har i dag reist til Longyearbyen på Svalbard der de skal trene og klargjøre seg for avreise.

Greenpeace-ekspedisjonsmedlemmer på tur til Nordpolen

NRK Sápmi fikk møte en spent gjeng dagen før avreise i Oslo. Fra venstre; Sol Guy (fra støtteapparatet i Greenpeace), Kiera Kolson (miljøambassadør fra Canada), James Turner (pressetalsmann i Greenpeace), Josefina Lundgren Skerk (miljøambassadør fra Sápmi), Renny Bijoux (miljøambassadør fra Seychellene) og Ezra Miller (miljøambassadør fra New Jersey, USA).

Foto: Mette Ballovara / NRK

Påvirker øysamfunn verden over

Josefina Skerk og Renny Bijoux

Josefina Skerk og Renny Bijuox er begge opptatt av naturvern, og kjenner til hvordan klimaendringer påvirker deres folk.

Foto: Mette Ballovara / NRK

Greenpeace har samlet nesten tre millioner underskrifter verden over, som skal senkes ned i isen på polpunktet.

Med ambassadører fra alle verdenshjørner, ønsker organisasjonen å markere at polene betyr noe for alle – ikke bare for de landene som gjør krav på dem.

Renny Bijoux fra Seychellene er oppvokst under stekende sol på et øysamfunn langt ute i det Indiske hav.

Hans hjemplass er langt unna det kalde Arktis, men allerede merker han og hans folk konsekvensene av det som skjer i nordområdene.

Ungdomsambassadøren fra det minste afrikanske landet er bekymret.

– Det er store erosjoner på kysten av Seychellene, og på grunn av klimaendringer og rask issmelting har flere små øysamfunn allerede forsvunnet. Og havnivået stiger stadig, sier Renny Bijoux til NRK.

– Man må gjøre noe

Han er bekymret for at hans barndomsparadis vil forsvinne, og for hvordan livet for de kommende generasjoner vil bli. Bijoux deltar på kampanjen fordi han ønsker å synliggjøre at hele verden henger sammen – og at dersom isen i nord smelter, så vil det ha store og dramatiske konsekvenser for hans folk titusener av mil unna.

– Man innser raskt at issmelting i Arktis har konsekvenser for mennesker på andre siden av jorda. Det setter igang tankeprosesser om fremtida og om hvordan livet vil være for mine barn. Det føles som om man må gjøre noe nå, man må forsøke å påvirke noe når det blir så nært, sier Renny Bijoux.

Greenpeace klarte ikke å stanse Shell, det måtte et gigantisk isflak til

Greenpeace har også tidligere arrangert en rekke kampanjer i protest mot gruve- og oljevirksomhet i arktiske strøk.

Foto: DAVID W CERNY / Reuters

Fronter kampanjen som naturverner

Den verdensomspennende miljøorganisasjonen Greenpeace har gjennomført en rekke lignende kampanjer tidligere. Blant annet har organisasjonen vært sterkt kritisk til seljakt og hvalfangst, som urfolk i arktis tradisjonelt har bedrevet med.

Sametingsrepresentanten sier at hennes deltakelse i denne kampanjen ikke automatisk betyr at hun er enig i alt som organisasjonen fronter, og hun har heller ikke meldt seg inn i Greenpeace. Hun er klar over at organisasjonens mening om eksempelvis seljakt, er en trussel for inuittenes tradisjonelle levesett.

– Jeg er med i aksjonen som en ung samisk kvinne, en naturvern-aksjonist. Og det er ikke vanskelig for meg å støtte organisasjonen i akkurat denne saken. Det er så viktig og fantastisk at flere millioner mennesker rundt omkring i hele verden kan samles om å bevare Arktis, sier Josefina Lundgren Skerk.

Kan skape dilemmaer

Gunn Britt Retter

Sametingsrepresentant Gunn-Britt Retter fra NSR/SÁB.

Foto: Liv Inger Somby/NRK

Leder Gunn-Britt Retter i Samerådets arktiske avdeling og sametingsrepresentant på norsk side av Sápmi, tror det ville vært vanskelig for henne og andre samepolitikere å delta på en slik kampanje.

Hun sier at Samerådet tidligere har samarbeidet med Greenpeace i en kampanje for å stoppe skogshogst i Finland – men at slike ting kan skape ulike dilemmaer.

– Kampanjer om temaer som også berører oss er lette å stille seg bak, men så er det andre aspekter i dette som man må vurdere. Greenpeace er imot selfangst, som er en viktig næring for ulike urfolksgrupper.

– Personlig ville jeg tenkt meg godt om dersom jeg skulle støttet en så stor miljøorganisasjon med så mange ulike aktiviteter, sier Gunn-Britt Retter.