Hopp til innhold

Vil ha flere unge duodjiutøvere

I helga ble Sámiid Duodji Ungdomsgruppe endelig formelt godkjent som en del av landsorganisjasjonen Sámiid duodji.

Samiid Duodji ungdomsgruppe

De unge duodjiutøverene håper at gruppen deres kan samle undommer fra hele Sápmi, og ønsker å oppmuntre flere unge til å begynne med duodji.

Foto: Sámiid Duodji

Sámiid Duodji er landsorganisasjonen for alle som driver med duodji, enten det er som næring eller på hobbybasis. Unge duodjiutøvere har lenge ønsket en egen gruppe for ungdom.

Ønsker at flere ungdommer begynner med duodji


Grunnen til det er at de blandt annet ønsker å samle ungdom fra Sápmi, og spesielt de med interesse for duodji. Dette tror de vil være med på å oppmuntre flere ungdommer til å begynne med duodji, noe som de mener er veldig viktig.

– Det har lenge vært ønsket en egen ungdomsgruppe, og det er positivt for de lærer av hverandre, sier Berit Kristine Andersen Guvsám som er ansvarlig for ungdomsgruppa.

De ønsker å samle ungdommer til forskjellige aktiviteter, slik som denne helgen da det ble introdusert ulike veve- og flettetekniker og holdt fotokurs med økonomisk støtte fra Nordland fylkeskommune.

Medlemmer fra alle samiske områdene


Sámiid Duodji ungdomsgruppe ble opprettet i desember 2013, og under landsmøtet på Værnes i helgen ble gruppen innlemmet som en del av landsorganisasjonen Sámiid Duodji.

De har egne vedtekter og styrestruktur, og er for ungdom mellom 15 og 25 år. De valgte også styre med representanter fra hvert område:

For sørsamisk område: medlem Lene Cecilia Sparrok, vara Kajta Elise Utsi.

For lulesamisk område: Anna-Emilie Vadnem, vara Maren Paulsen.

For nordsamisk område: Inga Merete Pulk, vara Karen Marit Riise.

Korte nyheter

 • Olles servodat morrašis

  –Dát čuohcá sidjiide buohkaide, dadjá Deanu gieldda sátnejođiheaddji Helga Pedersen maŋŋá go nuorra almmái duššai biilalihkohisvuođas Deanus duorastat čuovganeapmái. Lihkohisvuođabiillas lei maiddái nuorra nissonolmmoš fárus ja son sáddejuvvui buohccevissui. Su dili eai jáhke hedjonit ja sus ii leat heakkavárra. Sátnejođiheaddji Helga Pedersen dadjá, ahte jurdagat leatge dál lagamuččaid luhtte.

 • Almmái gávdnon duššan

  Badjel 60-jahkásaš almmái lea gávdnon jápmán ikte eahkedis Romssas Sáččás maŋŋá go lea gahččan Grypetippen-váris vulos. Lihkohisvuohta dáhpáhuvai ceakko duottareatnamis gos lei ain muohta. Bolesa dieđuid mielde olmmoš, gii albmáin lei vánddardan oasi mátkkis dat dieđihi ahte lei oaidnán albmá gahččamin vulos.

 • Golmmas evttohassan NBR-jođiheaddjin

  Berit Marie P. Eira (govas), Inge Even Danielsen ja Jan Ivvár Smuk leat evttohassan Norgga Boazosápmelaččaid Riikkasearvvi (NBR) jođiheaddjin, čállá Ávvir. Riikkačoahkkin dollo geassemánu 17.- 18. beivviid Måefies. Olles NBR stivra lea válggas.

  Berit Marie Eira
  Foto: Thor W. Thrane / NRK