NRK Meny
Normal

– Samisk offentlighet trenger sceneutrykket

– Det holder ikke bare med media og politikk. Det samiske samfunnet trenger en sterkere teater- og scenekunst.

Bilde fra Beaivváš-forestillingen "Allaq"

Sametingspresidenten er bekymret for at det er for lite samisk samfunnsdebatt på teater- og kulturscener. Her er det samiske nasjonalteateret Beaivváš med stykket Allaq.

Foto: Hans-Olof Utsi/Allaq/Beaivváš

Onsdag markerer Sametinget grunnlovens 200-årsjubileum. Denne uken kom sametingspresident Aili Keskitalo med en kronikk hvor hun kritiserer staten for ikke å fremme det samiske på de offentlige scenene.

Kort fortalt er presidentes budskap at den samiske offentligheten blir ikke hel uten et godt nok teater- og sceneutrykk, hvor samfunnskritikken kan komme frem.

Ingen samisk scene

"I Norge finnes 25 institusjonsteatre og nærmere 200 ulike andre offentlige og private teatre. Det finnes ett samisk nasjonalteater. Men ingen scene."

Slik åpner Keskitalo kronikken. Hun viser til statsbudsjett for 2014 hvor den norske teater- og scenekunst fikk 100 millioner i økning, og mener at den offentlige finansieringen av norsk scenekunst viser hvor viktig scenekunsten er for det norske kulturtilbudet landet rundt.

Les hele kronikken Vi ere en Nation, vi med!

–Styrker identiteten

Aili Keskitalo

Sametingspresident Aili Keskitalo vi ha kritisk samfunnsdebatt på samiske scener.

Foto: Sander Andersen

Keskitalo viser til hvor viktige de norske teaterene har vært i byggingen av den norske nasjonen gjennom to hundre år.

"Også for det samiske folket er det sceniske uttrykket en viktig del av hvordan vi definerer oss og forteller historiene om oss selv. Teateret utgjør rammeverket for utviklingen av ny og kritisk litteratur og dramatikk. Den samiske scenen er en viktig del av den offentlige samtalen, både innad i det samiske samfunnet, men i like stor grad som en del av den norske offentligheten", skriver Keskitalo.

Derfor mener hun at det samiske nasjonalteateret, Beaivváš, og det samiske samfunnet må få de samme muligheter.

Hun avslutter kronikken slik: "Staten Norge er bygget på territoriet til to folk: nordmenn og samer. Vi ere en Nation, vi med! Og vi trenger en scene."