Vil ha en fullverdig samisk kulturinstitusjon i Oslo

Sametingsrepresentant Tor Gunnar Nystad er glad for at Sametingsrådet vil øke bevilgningene til Samisk Hus i Oslo, og nå vil han ha Oslo kommune med på laget.

Tor Gunnar Nystad

Tor Gunnar Nystad vil at det samiske skal bli mer synlig i den norske hovedstaden.

Foto: Pressebilde / NSR

– Vi er alle enige om at Oslo behøver et eget samisk hus, og den samiske befolkningen i Oslo har ambisjoner om å utvikle Samisk Hus i Oslo til en fullverdig kulturinstitusjon, forteller Nystad.

Sametingsrådets forslag til Sametingets budsjett for 2016 blir beskrevet som et forslag på sparebluss, men Tor Gunnar Nystad (Norske Samers Riksforbund) er opptatt av å få til noe selv når rammene er trange.

Behandles i plenum

Budsjettforslaget som skal behandles av Sametingets plenumsmøte i desember, innebærer en økning på hele 150.000 kroner i direkte midler, noe som vil reslutere i 715.000 kroner i direkte midler til Samisk Hus i Oslo for 2016.

Men for at en fullverdig samisk kulturinstitusjon skal bli en realitet i hovedstaden, mener Nystad at Oslo kommune må komme på banen.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Samiskkurs på Samisk Hus i Oslo

Dagens lokaler i Schouskvartalet brukes til måte møtevirksomhet og forskjellige kulturaktiviteter. Nystad håper at Samisk hus skal kunne bli en fullverdig samisk kulturinstitusjon.

Foto: Tor-Emil Schanche / NRK

Han sier at Oslo kommune burde kunne stille med tilsvarende beløp som Sametinget til Samisk Hus i Oslo.

– Vi har fått tydelige forsikringer fra politikere i Oslo, blant annet fra Oslo Arbeiderparti, at det er et ønske om å være med på å videreutvikle Samisk Hus. Det burde være rom for dette når vi vet at Oslo kommunes driftsbudsjett for 2016 er på mer enn 51 milliarder kroner, påpeker sametingsrepresentanten.

– Byrådet må innfri valgløftene sine

Nystad håper at de andre representantene på Sametinget også ser viktigheten av en sterk samisk kulturinstitusjon i hovedstaden.

– Jeg håper at også de andre grupperingene er enig med meg hvor viktig Samisk hus i Oslo er, og at forslaget blir vedtatt når budsjettet skal behandles i desember, sier Nystad.

Han minner også om at det nye flertallet i Oslo har noen valgløfter å innfri.

– Dersom den nye byråden fra Arbeiderpartiet innfrir valgløftet, vil Oslo være godt på vei mot et Samisk Hus det kan stå respekt av for Norges hovedstad, avslutter Nystad.

Korte nyheter