NRK Meny
Normal

Inngår tettere samarbeid med reindrifta

Reindriftsforvaltningen og Mattilsynet har valgt å prioritere et tettere samarbeid i 2011 for å ivareta god dyrevelferd på rein i Finnmark.

Mattilsynet
Foto: Åse Pulk/NRK

– Vi har et fellesskap en god plattform på å bidra til økt dyrevelferd for rein, sier regiondirektør Jan Fredriksen i Mattilsynet.

Reindrift
Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Målsettingen er også å bidra til en mer bærekraftig utvikling av næringen.

– I dette arbeidet er også reindriftsutøvere viktige aktører, sier Fredriksen.

Fokus på fremtiden

Mange mener at reindrifta står på kanten av stupet på grunn av det høye reintallet.

Ellen Inga O. Hætta

Reindriftssjef Ellen Inga O. Hætta

Foto: Ronald Isaksen Pulk / NRK

Reindriftssjef Ellen Inga O. Hætta sier på Mattilsynets hjemmeside, at det nå er viktig å ha fokus på fremtiden.

– Det betyr at hensiktsmessige bruksregler skal bidra til å sikre en bærekraftig næring med basis i samisk kultur og tradisjon.

Samarbeidet mellom Mattilsynet og Reindriftsforvaltningen går i første rekke ut på å føre tilsyn med dyrevelferd for rein basert på risikovurderinger og eventuelt igangsetting av nødvendige tiltak i områder der det måtte behøves.

Manglende bruksregler

Bruksreglene skal utarbeides for hvert enkelt reinbeitedistrikt, som følge av ny reindriftslov som trådte i kraft i 2007. I denne inngår også et øvre reintall. Bruksreglene skulle opprinnelig vært på plass allerede sommeren 2009, men i mange reinbeitedistrikter er denne enda ikke på plass.

Selv om stortinget allerede for nærmere ti år siden har pålagt redusering av reintallet, er det fortsatt minst 40.000 mer rein i Finnmark enn det er beitegrunnlag for.

Lover sanskjoner

Etter at Riksrevisjonen varslet en ny gjennomgang av reindriftsnæringen, har landbruksminister Lars Peder Brekk varslet strenge sanksjoner på brudd av bruksreglene. Departementet har sendt på høring et utkast til forskrift om tvangsmulkt med 20. januar som høringsfrist.