Hopp til innhold

Ønsker å undersøke politikernes bruk av penger

Sametingets kontrollutvalg mener det kan være grunn til å se nærmere på tilskuddene som politikerne har mottatt.

Randi Skum

Randi Skum er leder i Sametingets kontrollutvalg.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Det har vært mye fokus på denne saken, og det er tydelig at regelverket er uklart. Blant annet er det usikkerhet i forhold til tildeling av midlene og hva disse kan brukes til. Det er også ulike oppfatninger om hvordan regelverket skal oppfattes, sier Randi Skum (NSR) til NRK.

Hun er leder i Sametingets kontrollutvalg.

NRK har siden nyttår avdekket mangler og svikt i ordningen med tilskudd til de politiske gruppene på Sametinget . Dette førte blant annet til at møtelederskapet onsdag vedtok å sende saken på nytt til skattemyndighetene.

Ettersom Sametinget ikke har fått anledning til å revidere regnskapene, er konklusjonen til møtelederskapet at midlene er gått til privat forbruk .

Vil se på bruken

Nå varsler også Sametingets kontrollutvalg at det grunn til å undersøke saken.

Randi Skum understreker imidlertid at det ikke er noen uklarheter i forhold til fristene. Det er her de fleste politiske gruppene har bommet. Seks grupper hadde ikke sendt inn regnskapsrapporter innen fristen som var 1. april.

Lista Samer bosatt i Sør-Norge sendte inn en regnskapsoversikt fem månder etter fristen , og Fastboendes liste i Kautokeino seks måneder etter fristen. Sametingets revisor hadde for lengst avsluttet gjennomgangen av regnskapene som var kommet inn.

– Det er rimelig klart hvilke frister som gjelder, sier Skum.

Derfor kan det bli mer fokus på hvordan pengene disponeres.

– Det er her det råder en viss usikkerhet om. Samtidig er det også grunn til å se på rutinene til Sametinget selv i forbindelse med utbetalinger.

– Overkommelig arbeid

Sametingets kontrollutvalg arbeider med årsmeldingen som skal legges fram for plenum i februar. Her skal det også redegjøres for hvilke områder utvalget ønsker å gjennomføre kontroll av i løpet av året.

– Det er på grunn av begrensede ressurser vanskelig å gjennomføre de store undersøkelsene. Hvis vi skal kontrollere ordningen med tilskudd til de politiske grupperingene, så mener vi det er et overkommelig område i forhold til revisjon, sier Skum.

Korte nyheter