Ønsker å undersøke politikernes bruk av penger

Sametingets kontrollutvalg mener det kan være grunn til å se nærmere på tilskuddene som politikerne har mottatt.

Randi Skum

Randi Skum er leder i Sametingets kontrollutvalg.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Det har vært mye fokus på denne saken, og det er tydelig at regelverket er uklart. Blant annet er det usikkerhet i forhold til tildeling av midlene og hva disse kan brukes til. Det er også ulike oppfatninger om hvordan regelverket skal oppfattes, sier Randi Skum (NSR) til NRK.

Hun er leder i Sametingets kontrollutvalg.

NRK har siden nyttår avdekket mangler og svikt i ordningen med tilskudd til de politiske gruppene på Sametinget . Dette førte blant annet til at møtelederskapet onsdag vedtok å sende saken på nytt til skattemyndighetene.

Ettersom Sametinget ikke har fått anledning til å revidere regnskapene, er konklusjonen til møtelederskapet at midlene er gått til privat forbruk .

Vil se på bruken

Nå varsler også Sametingets kontrollutvalg at det grunn til å undersøke saken.

Randi Skum understreker imidlertid at det ikke er noen uklarheter i forhold til fristene. Det er her de fleste politiske gruppene har bommet. Seks grupper hadde ikke sendt inn regnskapsrapporter innen fristen som var 1. april.

Lista Samer bosatt i Sør-Norge sendte inn en regnskapsoversikt fem månder etter fristen , og Fastboendes liste i Kautokeino seks måneder etter fristen. Sametingets revisor hadde for lengst avsluttet gjennomgangen av regnskapene som var kommet inn.

– Det er rimelig klart hvilke frister som gjelder, sier Skum.

Derfor kan det bli mer fokus på hvordan pengene disponeres.

– Det er her det råder en viss usikkerhet om. Samtidig er det også grunn til å se på rutinene til Sametinget selv i forbindelse med utbetalinger.

– Overkommelig arbeid

Sametingets kontrollutvalg arbeider med årsmeldingen som skal legges fram for plenum i februar. Her skal det også redegjøres for hvilke områder utvalget ønsker å gjennomføre kontroll av i løpet av året.

– Det er på grunn av begrensede ressurser vanskelig å gjennomføre de store undersøkelsene. Hvis vi skal kontrollere ordningen med tilskudd til de politiske grupperingene, så mener vi det er et overkommelig område i forhold til revisjon, sier Skum.

Korte nyheter

 • UNN i gul beredskap

  Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) går fra i dag over fra grønn til gul beredskap etter at det har vært en jevn økning av innlagte pasienter med covid-19 den siste uken.

  Det innebærer at UNN forbereder opptrapping av pandemidrift, og vurderer ekstra bemanning og tilrettelegging av flere sengeplasser for disse pasientene.

  Per nå skal det være 15 pasienter med covid-19 innlagt, 14 i Tromsø og én i Narvik. Det er høyeste antall innleggelser siden pandemien startet.

  UNN Tromsø
  Foto: Fabian Ubeda
 • Guokte ođđa njoammuma Kárášjogas

  Dán vahkkoloahpa lea guovtti olbmos duođaštuvvon korona Kárášjogas. Nu lea gielddas dál njealji olbmos korona.

  Guoktásis eai dieđe gos njoammun boahtá. Buohkat leat ollásit boahkuhuvvon.

  Kárášjoga gielda ávžžuha olbmuid garvit dárbbašmeahttun oktavuođa earáiguin go iežas lagamusaiguin dassážii gielddas čielggadit njoammundilálašvuođa.

  Karasjok kommune logo
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK
 • Norrbotten šaddá ruoksadin

  Mánnodaga rájes rivdet sisabeassan njuolggadusat Norgii. Dál fertet erremii jus boađát Norrbottenis Ruoŧas, Ungáras ja golmma guovllus Suomas. Dat golbma guovlu leat Keski-Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa ja Vasa.

  Errengáibádus guoská dušše daidda geain ii leat koronasertifikáhtta. Mánát ja nuorat vuollel 18 jagi eai dárbbaš erremii.

  Lassin Norrbottenii, de lea Ruoŧas ain errengáibádus olbmuide geat bohtet Stockholmmas, Västerbottenis ja Västermanlandas.

  Dat riikkat bissot ain ruoksadin dahje sevdnjes ruoksadin, ja nu lea ain errengáibádus daidda geat bohtet doppe: Belgia, Bulgaria, Greika, Irlánda, Kroátia, Luxemburg, Slovakia, Šveica, Duiska, Nuortariika, Estteeana, Látvia, Lietuva, Románia, Slovenia ja Stuorra- Británnia.

  Utsikt mot Kirunas nye bysentrum
  Foto: Kiruna kommune