NRK Meny
Normal

Vil gjennomføre mobbetilsyn i skoler

Fylkesmannen i Finnmark vil gjennomføre tilsyn av grunnskoler i fylket for å avverge mobbing.

Illustrasjonsfoto: Skoleelever
Foto: Lier, Gunnar / SCANPIX

Fylkesordfører i Finnmark, Kirsti Saxi

Fylkesordfører i Finnmark, Kirsti Saxi

Foto: Finnmark fylkeskommune

Utdanningsdirektør, Kirsti Saxi, synes det er bra at sametingspresident Egil Olli tok opp mobbing i nyttårstalen .

– Jeg synes det er veldig fint at presidenten er opptatt av barns miljø. Det å sette fokus på det i nyttårstalen viser viktigheten av det. Vi vet alle sammen at det å ha et godt skolemiljø har veldig stor betydning for elevenes trivsel og ikke minst for læringsresultatene, sier Saxi.

Bred tilsynsrunde

Nå begynner fylkesmannen arbeidet med en bred tilsynsrunde av grunnskolene i fylket, for å undersøke om skolene gjør nok for å stanse mobbing.

Fylkesmannens tilsyn vil spesielt se etter om skolene oppfyller opplæringslovens paragraf 9a, som sier at alle elever i grunnskoler og videregående skoler har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring.

– I år skal vi sette fokus særlig på paragraf 9a når vi skal på tilsyn til de forskjellige skolene i fylket. Her vil veldig mange kommuner få besøk av fylkesmannen hvor man vil se til at kommunne følger det som er presisert i opplæringsloven, sier Saxi.