Vil gjennomføre kraftige kutt neste år

Formannskapet vedtok i går hvordan de vil kutte neste års budsjett med 17 millioner kroner. – Men endringer kommer i kommunestyret, signaliserte politikerne.

Formannskapet i Tysfjord

Politikerne og administrasjonen har en stor jobb å gjøre med Tysfjord kommunes økonomi.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

– 2016 kommer til å bli et tøft år. Det er det eneste som jeg kan love, sier rådmann Oddbjørn Nilsen.

Ved utgangen av dette året har Tysfjord kommune et opparbeidet underskudd på godt over 40 millioner kroner.

Og kommunen må kutte, eller øke inntektene, med 17 millioner kroner for å komme i null i neste års budsjett. Ti millioner har administrasjonen allerede funnet en løsning på.

Dermed måtte politikerne i gårdagens formannskapsmøte kutte i budsjettet med minst syv millioner kroner.

– Det er en underdekning i budsjettet på 6,9 millioner kroner. Hva gjør vi med den summen der? Ordet er fritt, sier ordfører Tor Asgeir Johansen (Ap).

Guttorm Aasebøstøl, Tor Asgeir Johansen og Oddbjørn Nilsen

Guttorm Aasebøstøl (TPL), ordfører Tor Asgeir Johansen (Ap) og rådmann Oddbjørn Nilsen.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

Kutte 25 årsverk

Det blir stille en god stund, før rådmannen tar ordet.

– Vi har klart å ta ned fra 16,9 millioner til 6,9 millioner kroner. Og resten må dere som folkevalgte finne frem til. Det blir å skjære ned, forklarer rådmann Oddbjørn Nilsen.

Filip Mikkelsen

Filip Mikkelsen og Felleslistas forslag tapte med tre mot to stemmer.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

Administrasjonen foreslår blant annet å kutte 25 årsverk, legge ned fritidsklubber, legge ned Storjord skole, øke eiendomsskatten og øke prisen i barnehagene.

– Endringer kommer

Og politikerne har det travelt. 16. desember skal det endelige budsjettet vedtas i kommunestyret.

– Vi kan gjerne vedta et budsjett nå, men da må administrasjonen være forberedt på at det kan komme endringer i kommunestyret, mener Filip Mikkelsen (Felleslista).

Redde skolen

Det er en bred enighet blant politikerne at skola på Storjord må reddes.

Morten Aspaas

Leder i pleie og omsorg, Morten Aspaas, mener det kan bli vanskelig at det bor to på ett rom på sykehjemmet.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

– Prinsipielt vil jeg ikke røre 1.-10. klasse på Storjord. Men ungdomsskola kan jeg gå med på, sier ordføreren.

– Vi er ikke med på å røre Storjord skole i det hele tatt, verken barneskola eller ungdomsskola. Vi er tenkt å finne andre måter å spare på, parerer Filip Mikkelsen.

De andre politikerne sier seg enige, og dermed må politikerne finne en annen måte på hvordan de skal spare 1.155.800 kroner på. Og totalbeløpet som skal spares økes til 8 millioner kroner.

– Skviset situasjon

Ordbruk som beskriver den økonomiske situasjonen i Tysfjord kommune er ofte brukt i de folkevalgtes møter, også i dette.

– Vi er i en skviset situasjon. Det er dramatisk, mener politiker Filip Mikkelsen.

– Av alle kommuner i Norge så er vi den som er mest økonomisk skakkjørt, sier rådmann Oddbjørn Nilsen.

Legge ned en avdeling

Også Prestegårdstunet sykehjem kan bli kraftig rammet.

– Det er tre avdelinger på Prestegårdstunet. Vi kommer til å foreslå at vi slår sammen til to avdelinger, sier Filip Mikkelsen.

– Jeg følger Filip på det. Det er selvfølgelig ikke optimalt med to per rom, men i den situasjonen som vi er i så bør det gå. Vi har også diskutuert om det går an å ha én avdelingssykepleier? Ja, er vårt svar på det, mener Guttorm Aasebøstøl (TPL).

Og det bekrefter leder for Pleie og omsorg.

– Det er fullt mulig å ha én avdelingssykepleier, svarer Morten Aspaas, som understreker at det kan bli problematisk med to personer per rom.

Redusere bemanning

Og redusering av bemanning vil nok neppe bli uten konsekvenser.

– Det anslås en reduksjon på 5-6 stillinger innen pleie og omsorg, psykiatri og rus. Da faller dag/aktivitetstilbud på vestsida bort, forebyggende tiltak reduseres, hjemmeboende eldre vil få mindre hjelp som kan føre til økt press på omsorgsboliger/sykehjem, lyder det i budsjettdokumentet.

Tre mot to

Til slutt ble det oppsummert to forslag.

Felleslista foreslo fem-delt skole i Kjøpsvik, redusere fra tre til to avdelinger på sykehjemmet, kutt i kulturskolen, kutt i kjøp av varer og tjenester, selge maskiner og utstyr, outsource tjenester, redusere driftsutvalget fra syv til fem og innskjerpe permisjonsreglementet.

Men Arbeiderpartiets forslag ble vedtatt tre mot to stemmer:

Redusere bruk av vikarbyrå, reduksjon NAV, reduksjon alle sektorer, reduksjon drift Kjøpsvik skole, godtgjørelse folkevalgte, gjennomgå alle avtaler i Tysfjord kommune, redusere driftsutvalget til fem og redusere kjøp av varer og tjenester.

Slik vil de øke inntektene

Tiltak

2016

Helårseffekt

Øke eiendomsskatt for boliger fra 6 til 7 promille

550.000,-

550.000,-

Makspris for barnehage (Fra 2405, til 2580,-)

85.000,-

Slik vil de redusere kostnadene

Tiltak

2016

Helårseffekt

Nedbemanning med 25 årsverk

7.680.000,-

15.360.000,-

Reduksjon på alle sektorer med 3%

4.500.000,-

Legge ned fritidsklubber på Drag og i Kjøpsvik

263.000,-

283.000,-

Reduksjon drift Kjøpsvik skole

700.000,-

Legge ned kontorstilling på 30% ved Storjord oppvekstsenter

150.000,-

Redusere godtgjørelse til folkevalgte

50.000,-

Gjennomgå alle avtaler for Tysfjord kommune

300.000,-

Redusere bruk av vikarbyrå

400.000,-

Reduksjon NAV

500.000,-

Innføre digital ressursstyring

100.000,-

Redusere driftsutvalget til fem representanter

50.000,-

Redusere kjøp av varer og tjenester

1.029.222,-

Gjennomgå organisering/plan ved Prestegårdstunet sykehjem for å redusere kostnader