Vil gi bedre polititjenester

Nærpolitireformen vil gi bedre polititjenester i hele fylket. Det hevder justisminister Anders Anundsen. Lokalpolitiker Ernst Berge (Ap) i Loppa kommune mener nedleggelsen av lensmannskontoret vil føre til mindre trygghet hos bygdefolket i akutte hendelser. Men Finnmark holder seg innenfor kravene, sier justisministeren.