NRK Meny

Vil gi arbeid til folk i nord

Viljen til å gi jobb til folk som har falt utenfor arbeidslivet er stor blant bedrifter, dersom staten legger bedre til rette for lønnstilskudd. Over 80 % av NHO sine medlemsbedrifter er positiv til en slik ordning. I Finnmark er 3.8% av ungdom under 30 år på arbeidsavklaringspenger, noe som er høyere enn landsgjennomsnittet.