– For intelligent til å være urfolk

Anders Fjellheim (78) har bare fem års folkeskole bak seg. Likevel tviler Rørosbygdene skogeierlag på om han er en same. – Han er altfor intelligent til å være urfolk, hevder de.

Anders Fjellheim
Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Rørosbygdene skogeierlag tviler på at sørsamene kan være ordentlige urfolk fordi de er for intelligente til det. Nå vil de genteste samene.

"Sru (Samerettsutvalget) refererer stadig til ILOs urfolksdeklarasjon. Da må Sru frembringe bevisene for hvem dette er--- Våre motparter her i Røros, de som er reindriftsutøvere i Riast/Hylling kan umulig tilhøre denne kategori mennesker---", skriver Rørosbygdene skogeierlag i sin høringsuttalelse om "Den nye sameretten".

– Altfor intelligente og høyt utdannede

Som et eksempel på altfor intelligente samer nevner Rørosbygdene skogeierlag Fjellheim-familien, som er den største reindriftsfamilien i Riast/Hylling.

"Dette er mennesker med meget høy intelligens (en iq går langt over andre familier i bygda) en stor del av dem har universitetsutdannelse bak seg", argumenterer Rørosbygdene skogeierlag.

Skogeierlaget vil sammenligne alle Fjellheim-brødrene (Anders, Paul, Martin og Sverre) både når det gjelder intelligens og utseende med Thor Heyerdahl.

"Her kan man trygt si: Ingen foran - Ingen ved siden." Derfor mener skogeierlaget at for de som bor i samme bygda som disse menneskene selvfølgelig har store problemer med å akseptere at de tilhører en urbefolkning.

"Disse ur-menneskene driver i dag en ren industrialisert reindrift---. Gen-tester bør fremskaffes."

– Skratta godt

Anders Fjellheim (78) er en av de som nevnes i høringsuttalelsen. Han synes på en måte dette er underholdende lesning, spesielt med tanke på at han bare har fem års folkeskole bak seg.

Reinflokk

Reinflokken til Riast-Hylling reinbeitedistrikt

Foto: NTB arkivfoto Arne A. Tønset / SCANPIX

Resten av tiden som arbeidsfør har han i reindrifta, helt til han pensjonerte seg for noen år siden.

– Jeg skratta godt da jeg leste denne høringsuttalelsen. Man skulle nesten tro at den er skrevet for 300 år siden, da samene ble sett på som mindreverdige, forklarer Anders Fjellheim mens han rister på hodet og ler.

HØR: ANDERS FJELLHEIM SKRATTER

– Ja, vi var vel kjent for å være skoleflink på den tiden da vi gikk på skole. Men for min del ble det bare med fem år på folkeskole under krigen, sier Fjellheim. Han har likevel problemer med å skjønne hva skogeierlaget vil oppnå med å skrive noe slikt tøv.

– Dette er så dumt at det hæng itj på greip, understreker Fjellheim.

Han har ikke noe imot at noen kommer for å genteste ham, selv om han har problemer med å skjønne hva som skulle vært meningen med noe slikt.

Avdød bror hengt ut

Paul Fjellheim (1931-2008)

Paul Fjellheim (1931-2008)

Foto: Statens seniorråd

Anders Fjellheim er den eldste de fire Fjellheim-brødrene på Røros, som blir nevnt i høringsuttalelsen til Rørosbygdene skogeierlag.

Den nesteldste broren, Paul Fjellheim (1931-2008) , var en sentral person innenfor reindriftspolitikken, og grunnla Samisk reindriftsskole. Han var også leder i Norske Reindriftssamers Riksforbund (NRL) i åtte år.

I år 2001 ble han medlem i utvalget som utredet hvilke rettigheter samene har til land og vann, som Finnmarkseiendommen i dag er et resultat av.

– Det var selvsagt han som var hovedartitekten bak dette særvotumet i Samerettsutvalget. Men jeg synes ikke det var særlig pent gjort av Rørosbygdene skoeierlag å blande han inn i dette etter hans død, sier Anders Fjellheim.

Den pensjonerte reindriftssamen er glad for at media griper fatt i denne saka. – Da kan jo alle se hvordan nivå de er på når de driver og diskuterer med samene, sier Fjellheim.

Korte nyheter

 • – Nå skal Nordkalottfolket synes

  – Nå skal Nordkalottfolket synes og høres på Sametinget, sa Nordkalottfolkets representant Torill Bakken Kåven under dagens plenumsmøte. Nordkalottfolket er valgt inn med ni representanter i Sametinget og er det største opposisjonspartiet. Her er alle de som er på Sametinget nå.

  Torill Bakken Kåven
  Foto: June Grønnvoll Bjørnback / NRK
 • Kongen vil ikke inn i trommestrid

  Sametinget har sendt krav til danskedronningen om å få beholde en sjelden tromme. Men kong Harald tror ikke hun vil blande seg, og han vil ikke gjøre det selv.

  – Jeg har vel de samme tankene som hun har, tenker jeg, at det blander hun seg ikke borti. Det får spesialistene finne ut av, sier kong Harald til NTB.

  Han har denne uken vært på reise i Finnmark og har fått med seg samenes ønske om å få trommen tilbakeført til Sápmi. Det samiske museet i Karasjok, som er en del av museumsstiftelsen RiddoDuottarMusea, ber Danmark om å få beholde trommen. Den ble konfiskert etter trolldomsprosessene i 1692 og sendt fra Sápmi til København. Siden 1979 har den sjeldne samiske trommen vært tilbake igjen på samisk jord, men bare på utlån fram til 1. desember i år.

  Samisk tromme
  Foto: Terje Bendiksby / NTB
 • Gatnjalat go muitala mo dovdu dál

  Olu dovddut go Guovdageaidnulaš Aili Keskitalo luobai Sámediggepresideanttan.

  Gula maid Keskitalo logai go luobai

  Aili Keskitalo maŋŋimuš beaivi Sámediggepresideanttan.