Forvalter gjerne reindrifta

Sametingsråd og Arbeiderpartiets sametingspresidentkandidat, Vibeke Larsen, er enig med tidligere reindriftssjef om at Sametinget bør overta forvaltningen av reindrifta.

Vibeke Larsen

Sametingets Vibeke Larsen er positiv til forslaget om at Sametinget bør overta forvaltningen av reindrifta.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Larsen gir full støtte til tidligere reindriftssjef, Ellen Inga O. Hætta, som under debattprogrammet Sáhka váibmosis på NRK Sápmi sist fredag tok til orde for at Sametinget bør overta forvaltningen av reindrifta . Landbruksdepartementet har i dag forvaltningsansvaret for reindrifta.

Hætta mener diskusjonen om tvangsslakting av rein viser stor kommunikasjonssvikt mellom næringa og myndighetene. Sametingsrådet og presidentkandidaten er enig.

– Forutsett at Sametinget også får være med på å bestemme de lovmessige og rammebetingelsene som reindrifta må leve under, så er jeg positiv for en overtakelse, sier Vibeke Larsen.

Reindrifta industrialiseres

Hun synes det er negativt hvis reindrifta skal presses i et løp der man skal drifte nesten som jordbruket gjør, sier hun.

– Og så vet vi at reindrifta er en familiebasert næring der alle i familien gjør sin del av arbeidet, og det er jo nødvendig dersom drifta skal gå rundt. Det vi ser i dag, er at reindrifta industrialiseres, og det fungerer ikke.

Reinflokken

Reindrifta er en familiebasert næring.

Foto: Joakim Vedeler / NRK

– Vi forstår næringa

Larsen mener at Sametinget har større forutsetning for å ha forståelse for hvordan reindrifta fungerer.

– Vi er bedre skodd enn Landbruksdepartementet til å se reindriftas fordeler, men også hvordan det fungerer i selve næringa.