Vil ta med samiske saker i forhandlingene om budsjettet

Nestleder i Venstre Ola Elvestuen sier at styrking av samisk kultur er en nasjonal forpliktelse som Venstre er opptatt av og som de vil ta med inn i forhandlingene om statsbudsjettet med sikte på å få konkrete resultater

Nestleder i Venstre Ola Elvestuen
Foto: Mette Ballovara/NRK

Statsbudsjettforslaget til Høyre og Fremskrittspartiet kommer ikke i mål hvis ikke også Venstre og Krf gir deres samtykke til det.

Nestleder i Venstre Ola Elvestuen sier at dette som er lagt fram er regjeringens forslag, som det nå skal forhandles om. Det endelige budsjettet skal vedtas i desember og det er det som er avgjørende, sier Elvestuen.

Nå har ikke vi i Venstre gått inn i alle delene av budsjettet ennå, men det er klart at vi har et sterkt engasjement for at vi er ett land med to folk og det er helt klart at å bygge opp om den samiske kulturen og at den også skal styrkes budsjettmessig er en viktig sak også for Venstre når vi skal inn i forhandlingene.

– Nasjonal forpliktelse

Elvestuen sier at styrking av samisk kultur er en nasjonal forpliktelse.

– Det er en forpliktelse som Venstre er opptatt av og som vi vil ta med oss inn i forhandlingene med sikte på å få konkrete resultater.

– Hvor viktig vil tilbakemeldinger fra Sametinget, samiske organisasjoner og institusjoner være i det arbeidet dere skal gjøre videre i budsjettet?

– Nå får innspill fra veldig mange og det er klart at de innspillene er viktige i det arbeidet vi nå skal gjøre. Jeg har også områder som jeg allerede har besluttet at vi skal prioritere, som vi kommer tilbake til når vi legger fram vårt eget alternativ i slutten av oktober.

Forstår skuffelsen

Helga Pedersen

Nestleder i Arbeiderpartiet Helga Pedersen

Foto: Mette Ballovara/NRK

At mange i det samiske samfunnet er skuffet over statsbudsjettforslaget forstår nestleder i Arbeiderpartiet Helga Pedersen.

– Det kan jeg forstå, fordi at selv om det samiske safunnet står mye sterkere nå enn bare for noen år siden, så betyr ikke det at oppgavene er løst. Vi hadde trengt en satsning på samiske formål og ikke kutt. Kuttene kommer også i tillegg til en skral kommuneøkonomi, og mye av ansvaret for å fremme samisk språk og kultur og helsetilbud ligger i kommunene, så dette er kutt som på en måte vil få dobbel effekt, sier Pedersen.

Pedersen mener at spesielt Saemien sijte har grunn til å være skuffet.

– Særlig siden Høyre før valget lovte at de ville bidra til å få dette prosjektet realisert, så jeg skjønner godt at det er skuffelse i Snåsa i dag.

– Angrer du på at dere ikke fikset penger under deres regjeringsperiode?

– Vi fikk løftet inn penger til veldig mange kulturprosjekt og bygg. Vi fikk ikke realisert alle, men vi hadde en liste og jeg er ganske trygg på at om vi hadde fått fortsette, så hadde framtiden til Saemien Sijte sett helt annerledes ut.

– Hva vil dere gjøre i opposisjonen for å prøve å påvirke slik at det ikke blir så store kutt på det samiske budsjettet?

– Nå er vi i den posisjonen at vi neppe får vesentlig innflytelse på hvordan det endelige budsjettet ser ut, men vi skal fremme et alternativ og der skal vi ta vare også på samiske formål.

Vil presse på

Trygve Slagsvold Vedum, leder i Senterpartiet

Trygve Slagsvold Vedum, leder i Senterpartiet

Foto: Mette Ballovara/NRK

Leder i Senterpartiet Trygve Slagsvold Vedum forstår også skuffelsen i det samiske samfunnet godt.

– Jeg forstår det godt. Det er veldig viktig for de samiske områdene at man har kombinasjonen næring og kultur. At man da kutter i de næringsrettede tiltakene, som for eksempel arktisk landbruk, som har vært en god satsing, og man kutter i reindrifta, som også trenger å utvikle mer næring rundt, og samtidig kutter i aviser, som betyr mye for språket, og kutter i læremidler, så forstår jeg skuffelsen.

– Hva kan dere i opposisjonen gjøre med det?

– Det er små beløp i en nasjonal sammenheng, så her må vi bare presse på. Det skal være en forhandling i Stortinget og da må vi sørge for at det blir svært ubehagelig å gjøre disse kuttene. Det er noe flott med Norge at vi har et urfolk og har et urfolk som har flere språk. Det betyr masse å ta vare på disse språkene i daglig bruk. Det er en forpliktelse vi har.

Korte nyheter

 • Giellafestiválavahkku boahtte jagi

  Romssas áiggošedje boahtte jagi doallat giellafestiválavahku, muitala Gáisi gielddaguovddáža jođiheaddji Niklas Labba. – Dás galggašii leat girjjálašvuohta, musihkka, málesteapmi ja nu ain. Mii áiggošeimmet gielain dahkat festivála, čilge Labba. Dán vahkus dollo Sámi giellavahku miehtá Sámi. Ulbmilin lea lokte sámegielaid árvvu, ja buoridit máhtu sámi gielaid ja kultuvrra birra olles servodagas.

  Niklas Labba
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK
 • Går av etter to år som fylkesråd

  – Jeg har bedt om å fratre som fylkesråd fra første november. Dette har jeg gjort etter en samlet vurdering av de to år som har vært, og veien fremover. Det meddeler fylkesråd for plan, økonomi og kultur i Troms og finnmark fylkeskommune Anne Torill Eriksen Balto (Sp) på sin Facebookside. Eriksen Balto legger noe av skylden for sin avgang på sammenslåingen av Finmark og Troms fylkeskommuner, og hun er lei seg for at sammenslåingen har mange priser. Nå håper hun bare at Finnmark blir godt representert i den forholdsvis nye fylkeskommunen.

  Anne Torill Eriksen Balto
  Foto: Monika Falao pettersen / NRK
 • Må vel bytte navn på plakaten

  Skulle Finland komme til å arrangere Eurovision song contest en gang til, så må de vel endre logoen. For Språkrådet oppfordrer deg til å bruke de svenske navnene på finske steder og byer. – Svensk er sidestilt med finsk som offisielt språk i Finland, men svensk er et mindretallsspråk som er under økende press. Der stedsnavn i Finland har både en svensk og en finsk form, anbefaler Språkrådet å velge den svenske formen, skriver Språkrådet på sin nettside. Men Språkrådet får pepper for sine anbefalinger. Les mer om det her.

  Eurovision Song Contest Helsingfors