Hopp til innhold

Vil ta med samiske saker i forhandlingene om budsjettet

Nestleder i Venstre Ola Elvestuen sier at styrking av samisk kultur er en nasjonal forpliktelse som Venstre er opptatt av og som de vil ta med inn i forhandlingene om statsbudsjettet med sikte på å få konkrete resultater

Nestleder i Venstre Ola Elvestuen
Foto: Mette Ballovara/NRK

Statsbudsjettforslaget til Høyre og Fremskrittspartiet kommer ikke i mål hvis ikke også Venstre og Krf gir deres samtykke til det.

Nestleder i Venstre Ola Elvestuen sier at dette som er lagt fram er regjeringens forslag, som det nå skal forhandles om. Det endelige budsjettet skal vedtas i desember og det er det som er avgjørende, sier Elvestuen.

Nå har ikke vi i Venstre gått inn i alle delene av budsjettet ennå, men det er klart at vi har et sterkt engasjement for at vi er ett land med to folk og det er helt klart at å bygge opp om den samiske kulturen og at den også skal styrkes budsjettmessig er en viktig sak også for Venstre når vi skal inn i forhandlingene.

– Nasjonal forpliktelse

Elvestuen sier at styrking av samisk kultur er en nasjonal forpliktelse.

– Det er en forpliktelse som Venstre er opptatt av og som vi vil ta med oss inn i forhandlingene med sikte på å få konkrete resultater.

– Hvor viktig vil tilbakemeldinger fra Sametinget, samiske organisasjoner og institusjoner være i det arbeidet dere skal gjøre videre i budsjettet?

– Nå får innspill fra veldig mange og det er klart at de innspillene er viktige i det arbeidet vi nå skal gjøre. Jeg har også områder som jeg allerede har besluttet at vi skal prioritere, som vi kommer tilbake til når vi legger fram vårt eget alternativ i slutten av oktober.

Forstår skuffelsen

Helga Pedersen

Nestleder i Arbeiderpartiet Helga Pedersen

Foto: Mette Ballovara/NRK

At mange i det samiske samfunnet er skuffet over statsbudsjettforslaget forstår nestleder i Arbeiderpartiet Helga Pedersen.

– Det kan jeg forstå, fordi at selv om det samiske safunnet står mye sterkere nå enn bare for noen år siden, så betyr ikke det at oppgavene er løst. Vi hadde trengt en satsning på samiske formål og ikke kutt. Kuttene kommer også i tillegg til en skral kommuneøkonomi, og mye av ansvaret for å fremme samisk språk og kultur og helsetilbud ligger i kommunene, så dette er kutt som på en måte vil få dobbel effekt, sier Pedersen.

Pedersen mener at spesielt Saemien sijte har grunn til å være skuffet.

– Særlig siden Høyre før valget lovte at de ville bidra til å få dette prosjektet realisert, så jeg skjønner godt at det er skuffelse i Snåsa i dag.

– Angrer du på at dere ikke fikset penger under deres regjeringsperiode?

– Vi fikk løftet inn penger til veldig mange kulturprosjekt og bygg. Vi fikk ikke realisert alle, men vi hadde en liste og jeg er ganske trygg på at om vi hadde fått fortsette, så hadde framtiden til Saemien Sijte sett helt annerledes ut.

– Hva vil dere gjøre i opposisjonen for å prøve å påvirke slik at det ikke blir så store kutt på det samiske budsjettet?

– Nå er vi i den posisjonen at vi neppe får vesentlig innflytelse på hvordan det endelige budsjettet ser ut, men vi skal fremme et alternativ og der skal vi ta vare også på samiske formål.

Vil presse på

Trygve Slagsvold Vedum, leder i Senterpartiet

Trygve Slagsvold Vedum, leder i Senterpartiet

Foto: Mette Ballovara/NRK

Leder i Senterpartiet Trygve Slagsvold Vedum forstår også skuffelsen i det samiske samfunnet godt.

– Jeg forstår det godt. Det er veldig viktig for de samiske områdene at man har kombinasjonen næring og kultur. At man da kutter i de næringsrettede tiltakene, som for eksempel arktisk landbruk, som har vært en god satsing, og man kutter i reindrifta, som også trenger å utvikle mer næring rundt, og samtidig kutter i aviser, som betyr mye for språket, og kutter i læremidler, så forstår jeg skuffelsen.

– Hva kan dere i opposisjonen gjøre med det?

– Det er små beløp i en nasjonal sammenheng, så her må vi bare presse på. Det skal være en forhandling i Stortinget og da må vi sørge for at det blir svært ubehagelig å gjøre disse kuttene. Det er noe flott med Norge at vi har et urfolk og har et urfolk som har flere språk. Det betyr masse å ta vare på disse språkene i daglig bruk. Det er en forpliktelse vi har.

Korte nyheter

 • Evakueringene i Troms videreføres

  Politiet i Troms informerer lørdag ettermiddag om at evakueringa av de 22 innbyggerne i Breivikeidet, Oldervik, Vasstrand i Tromsø kommune, samt de berørte beboerne på Reinøya i Karlsøy kommune, videreføres.

  Skredsituasjonen er uendret i Troms, og politimester i Troms har derfor besluttet å videreføre evakuering på Reinøya, Oldervik, Breivikeidet og Vasstrand inntil videre.

  Politimesterens beslutning er gjort etter anbefaling fra kommunene og aktører med skredfaglig kompetanse.

  Lørdag og søndag vil det gjøres skredundersøkelser på lokasjonene som er evakuert. Det vil gjøres daglige vurderinger om evakueringen skal oppheves.

  De evakuerte blir orientert av sine kommuner.

 • Venter 1.000 skiturister, men får ikke sendt SMS om snøskredfare

  De får ikke lov å sende ut SMS om snøskredfare på egenhånd, derfor ber nå Lyngen-ordfører Dan-Håvard Johnsen om en najsonal varslingstjeneste.

  – Justis- og beredskapsdepartementet må ta et overordnet ansvar for å sørge for skikkelig informasjon og varsling til alle som besøker Troms.

  To utenlandske skiturister omkom i skred i Lyngen og Nordreisa fredag. Begge stedene var det svært dårlig vær.

  – Det var tidenes dårligste 31. mars. Det var 10 meters sikt, og enda er det hundrevis av turister som beveger seg ute i fjellene. Det tyder på at vi ikke gjør en god nok jobb på forebygging. Jeg føler litt maktesløshet, vi opplyser overalt der vi har mulighet, sier Johnsen.

 • – Folk isolert av snøskred mangler mat og medisin

  Etter varsler om at mennesker isolert av snøskred mangler mat og medisiner, setter Finnmark Røde Kors alle frivillige i beredskap. Det melder Røde Kors i en pressemelding.

  – Vi har lørdag fått de første rapportene om at mennesker som er isolert ikke har tilgang på mat og i noen tilfeller medisiner, så det haster å få hjulpet mennesker som nå er rammet av de mange snøskredene, sier Anette Kristiansen Karlsen, distriktsrådsleder i Røde Kors Hjelpekorps i Finnmark.

  Politiet sier til NRK at de ikke er kjent med at folk som er isolert mangler mat og medisiner.