Hopp til innhold

- Forby rypejakt med hund

Tone Elvebakk tror jegerne ønsker å bevare rypebestanden. - Jeg regner med at de vil synes et forbud er helt greit, sier hun.

Rypejakt uten hund
Foto: Nyhetsspiller / Scanpix

Landsmøtet i Norske Samers Riksforbund (NSR) ønsker å ta opp saken med Statskog slik at jakt med hund blir forbudt i samiske områder. Forbudet må enten være permanent eller tidsbegrenset.

Ingen samisk jaktmåte

- Å jakte med hund har ikke vært en tradisjonell samisk måte å jakte på. Jaktformen gjør at flere ryper og småvilt blir skutt, sier Tone Elvebakk til NRK Sámi Radio.

Tone Elvebakk
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Hun er fra Hinnøy og omegn sameforening og er delegat på landsmøtet til NSR som pågår i Bodø. NSR er "regjeringspartiet" på Sametinget.

Håper på debatt

Elvebakk mener et forbud må innføres i markaområdet i Skånland i Troms.

- Også grunneierforeningen ønsker en fredning i området. Dessuten regner jeg med at også rypejegerne synes dette er okei. Vi er nødt til å gjøre noen grep for å bevare stammen; ellers er det ikke noe å jakte på, sier Elvebakk.

Hun håper resolusjonen kan skape debatt.

Ettersom området det er snakk om ligger i Troms, mener NSR at denne saken må tas opp med Statskog.

Forvaltningen av de fornybare ressursene er også noe samerettsutvalget har sett nærmere.  Det regjeringsoppnevnte utvalget legger fram sin innstilling i begynnelsen av november.

Korte nyheter