NRK Meny
Normal

Vil forby hundejakt

Reineiere vil ikke ha jegere med hund i nærheten av brunstige rein.

Embla og rype på Momyra i Åfjord i fjor høst.
Foto: Geir Arne Nyeng

Forslaget kommer denne gang fra reinbeitedistrikt 30C ved Anders J.M. Sara, og gjelder et enstemmig vedtak i østre sonestyre i forbindelse med Finnmarkseiendommens (FeFo) høring om småviltjakt , skriver Altaposten .

Styreleder i FeFo, Berit Ranveig Nilssen, vil ikke kommentere saken før den har vært oppe i styremøtet neste fredag.

– Vi har fått inn veldig mange gode forslag som vi må diskutere, sier hun.

GULDAL: Rievssatbivdu beatnagiid haga

Hundeforbud på høstbeiter

Sonestyret foreslår at riksvei 92 mellom Kautokeino og Karasjok skal være fungerende grense for jakt med hund.

De vil ha forbud mot jakt med hund når det er rein i samme område. Det betyr at høstjakt med hund kun kan foregå på sørsiden av indre riksvei mellom Karasjok og Kautokeino.

Jaktterrenget fra Kautokeino til Alta vil da måtte stenges for jakt med hund. Forslaget begrunnes med at jakthunder kan forstyrre reinen under brunsten. Dette vil igjen gå utover reinens produksjon.

Rein-info via jaktmagasin

Leder i Jeger og fiskeforbunds avdeling i Finnmark, Henry Søderholm, sier at de har et godt samarbeid med reindriften. Han tror det er de tilreisende jegerne som skaper problemer for reinen.

– De er vel altfor lite informert om reindrifta i jaktområdene, men det vil vi i forbundet gjøre noe med, siden det er et problem. Vi vil skrive om dette problemet i bladet vårt Jakt og Fiske, sier Søderholm.

Han synes det ville være vel drastisk å legge ned forbud mot rypejakt med hund.