Vil fokusere på sørsamisk kirkeliv

Herborg Oline Finnset fra Sørreisa blir den første kvinnelige biskopen i Nidaros. Finnset tar over etter Tor Singsaas. Hun ble valgt i går kveld under Kirkerådets møte i Trondheim. Hun var domprost i Tromsø fra 2005 til hun tidligere i år flyttet til Trondheim og ble prost i Strinda prosti. Finnset har vært aktiv en pådriver innen samisk kirkeliv, og mener at Nidaros bispedømme har et særskilt ansvar overfor sørsamisk kirkeliv.