Vil flytte sjøsamisk- og kvensk oppvekstsenter

Porsanger kommune ønsker å flytte Indre-Billefjord og Børselv oppvekstsentrene til Lakselv, fordi kommunen ønsker å spare penger.

Illustrasjonsbilde: Skolebarn

Skolebarna i Indre-Billefjord og Børselv må belage seg enda lenger skolevei, dersom Porsanger kommune flytter oppvekstsentrene i de nevnte stedene til Lakselv. Illustrasjonsbilde.

Foto: Keilen, Berit / SCANPIX

Porsanger kommune skal ha et styremøte 14. desember, hvor én av sakene omhandler neste års budsjett.

Formannskapet fremmer sak av rådmannens anbefaling om å flytte oppvekstsenteret i Indre-Billefjord, og oppvekstsenteret for ungdomselever i Børselv til Lakselv.

Oppvekstsenter for barneskoleelever i Børselv blir ikke berørt enda, men i år 2013 kan dette oppvekstsenter også bli flyttet til Lakselv.

– Formannskapsmøtet tar rådmannens anbefaling som sin innstilling frem til kommunestyremøtet, men samtidig forbeholder formannskapet seg retten til å gjøre endringer på fremlagt forslag inntil kommunestyremøtet, sier ordføreren i Porsanger kommune Knut Roger Hanssen.

Hva vil det si?

– Det skal enda drøftes i de politiske partiene, svarer Hanssen.

Kommunen ønsker å spare penger og det er grunnen til forslaget.

Flytting av oppvekstsentrene kan gi innsparing på rundt 5 millioner kroner i året, men en annen konsekvens er at elevene fra Indre-Billefjord og Børselv må begynne å pendle et lengre distanse fra og med neste høst.

– Går ut over livskvaliteten

Helen Johannesen har fire barn som får opplæring i Indre-Billefjord sjøsamiske oppvekstsenter, og hun er oppgitt over planene til Porsanger kommunen.

– Man har lyst å gråte rett og slett. Tenker at det blir altfor stor belastning å bo her. Hvis ungene først skal pendle til skolene om morgen, og etterpå delta i fritidsaktiviteter. Det blir uholdbart, sier Johannesen.

– Ikke flytt skolene

Visepresidenten i sametinget er bekymret over kommunens forslag.

– Skolenes eksistens er avgjørende for bevaringen av samisk og kvensk kultur i Porsanger. Sametingsrådet oppfordrer Porsanger kommune sterkt om å ikke nedlegge skolene, sier visepresident Laila Susanne Vars til sametinget.no

Stoppet lignende sak for 2 år siden

Lederen i Norske Kveners Forbund Rune Sundelin forteller at de har klart å stoppe nedleggelse av oppvekstsenteret i Børselv en gang før, og vil kjempe for at sentrene ikke blir flyttet.

– Vi hadde en liknende sak for to år siden som vi engasjerte oss i. Da ble saken lagt bort. Vi vil engasjere oss sterkt den her gangen også, for det er helt uakseptabelt at oppvekstsenteret i Børselv blir nedlagt, sier Sundelin.

Viktig for kvensk språk og kultur

– Oppvekstsenteret er kjempeviktig for bevaring av kvensk språk og kultur. Et av de få levendes kvensk miljø er det som finnes i Børselv, sier Sundelin.

Korte nyheter

 • Beardu ii gáibit sáhku Sárevuomis

  Beardu gielda bisseha buot áššiid Sárevuomi čearu vuostá ja dáhttu soabadit čearu badjeolbmuiguin, dieđiha Nye Troms. Gielda áigu máksit buot goluid mat čearus ležžet leamaš Álttesjávrri guođohanbarttaid riiddus. Dán mearredii Bearddu gielddastivra gaskavahku ja loktejuvvui dohko maŋŋá Alimusrievtti duomu mii celkkii ahte Ruoŧa beale badjeolbmuin lea guođohanvuoigatvuohta Norgga bealde.

  Altevatn beitekonflikt
  Foto: Lisa Rypeng / NRK
 • Ođđa njuovahat rahppon

  Kárášjogas rahppui gaskavahku ođđa njuovahat man namma lea "Min Njuovahat". Njuovahaga stivrralahttu Lasse Johnsen Kvernmo dadjá ahte njuovahat dálvvis bastá njuovvat 40 000 bohcco. Njuovahagas lea šiehtadus Rema 1000 fitnodagain vuovdit bohccobierggu sin gávppiid bokte.

  Nytt slakteri åpnes i Karasjok. Trond Morten Helgesen, fra innkjjøp og kategoriavdelingen i Rema 1000 og styremedlem Lasse Johnsen Kvernmo i Min Njuovahat
  Foto: Mathis Wilhelmsen / NRK
 • Biibbaljorgaleaddjái Gonagasa ánsu

  Bearjadaga geigejuvvo Britti Rajalai Gonagasa ánsumedállja su áŋgiris sámegiel biibbaljorgaleami ovddas. Son bargagođii prošeavttain 1980-logu loahpageahčen ja lea bargan jorgaleaddjin dan rájes gitta dassái go Ođđa Testamenta almmuhuvvui 2019:s.