– Vi kan ikke godta slike

Tidligere reindriftssjef og FeFo-direktør vil ha bort personer fra reindrifta som begår kriminelle handlinger.

Jon Meløy (innfelt) og reinsdyr

Jon Meløy (innfelt) er nådeløs i sin kritikk av de som begår kriminelle handlinger i reindrifta. Nå vil han ha de vekk.

Foto: NRK-montasje

– Jeg mener at vi må ta dette såpass alvorlig at dersom noen i reindrifta bryter regler og lover, så skal de fjernes fra næringa. Det finnes muligheter for slike sanksjoner i norsk straffelov og jeg mener at vi ikke kan godta at enkeltpersoner skaper så mye uro og utrygghet i reindrifta, sier Jon Meløy til NRK.

Jon Meløy, som er tidligere direktør i Finnmarkseiendommen og tidligere reindriftssjef, har skrevet et leserinnlegg om kriminelle personer i reindrifta.

I innlegget sitt tar han et kraftig oppgjør med de som i reindrifta «tar saken i egne hender», og sier at mange forsøker å unnskylde kriminelle handlinger med at det eksisterer konflikter i næringa, noe som han karakteriserer som useriøst.

Videre skriver han at man i et sivilisert samfunn ikke kan opptre som både dommer og anklager, og at man derfor må sette et stopper for at reindriftsnæringen fungerer som et fristed for slike personer.

Jon Meløy er far til reineier Nils Jovnna Meløy, som i sommer opplevde at et titalls av hans rein ble skutt og drept i Porsanger.

Jon Meløy sier at få personers handlinger ødelegger for mange. I sitt innlegg skriver han blant annet at det får konsekvenser for uskyldige i næringa.

« – Å ødelegge andres eiendom er kriminalitet, å binde fast folk på fjellet er kriminalitet, å stjele er kriminalitet og skyte andres simler er kriminalitet. Det er ikke mange som er truende til å gjøre slike kriminelle handlinger, men det er alvorlig at uskyldige skal lide for denne form for galskap», skriver Meløy.

Den som har begått en straffbar handling som viser at vedkommende er uskikket til eller kan misbruke en stilling, virksomhet eller aktivitet, kan, når allmenne hensyn tilsier det,

a) fratas stillingen, eller
b) fratas retten til for fremtiden å ha en stilling eller utøve en virksomhet eller aktivitet.

Straffeloven § 29

NRL-lederen er enig

NRL-leder Nils Henrik Sara

Nils Henrik Sara i NRL legger ikke skul på at det er utfordringer med både konflikter og vold i reindrifta.

Foto: Mette Ballovara / NRK

Jon Meløy sier til NRK at verken samfunnet eller næringen selv bør akseptere en slik form for kriminalitet lenger, og mener at de som begår slike handlinger, bør straffes med å ikke lenger få lov til å jobbe med reindrift. Han skriver i sitt innlegg at alle i Norge har krav på en trygg arbeidsplass, også reindriftsutøvere.

Leder Nils Henrik Sara i Norske Reindriftsamer Landsforbund (NRL), er enig og støtter utspillet til Jon Meløy.

– Det er naturlig på andre arbeidsplasser at dersom man ikke følger reglene og skaper mye uro, så blir man fratatt retten til å arbeide der. Det samme kan man overføre til reindrifta etter min mening, skaper man uro og handler man utenfor lovverket, så bør man kunne fjernes fra næringa.

Sara understreker likevel at dersom det skal kunne skje i praksis, krever det en grundig undersøkelse og utredning.

– Kriminalitet unnskyldes med politikk

I forrige uke sto reineier Johan Aslak Eira fra Karasjok frem og tilsto at det var han som ødela flere kilometer med et reingjerde på grensa mellom Karasjok og Porsanger. Eira forklarte handlingen som sivil ulydighet og en politisk protest for å få folk til å skjønne hvor stor skade et slikt gjerde gjør på beitelandet.

Jon Meløy er ikke enig i det.

– En slik handling er ren kriminalitet. Dersom man ønsker å demonstrere eller komme med et politisk budskap, så finnes det mange andre muligheter for å gjøre det, sier den tidligere reindriftssjefen og FeFo-direktøren.

Legger ikke skjul på problemer

NRL-leder Nils Henrik Sara sier til NRK at de er klar over både konflikter og voldsbruk som skjer i reindriftsnæringa. De jobber nå med å utrede omfanget og skal i tiden fremover også jobbe for å forhindre slikt fra å skje.

– Vi jobber med dette kontinuerlig og vi kommer til å jobbe for å forhindre slike ting fra å skje. Vi vet at det er enkelte områder der indre konflikter er et spesielt problem. Det er ikke å legge skjul på at vi har utfordringer, sier han.

Reindrift

Illustrasjonsbilde: Reindriftsnæringen er klar over at det er store utfordringer internt. Nå vil de ha bukt med problemene.

Foto: Kenneth Hætta