NRK Meny
Normal

Vil etablere senter for karriereveiledning

– Dersom alt går etter planen, vil også Finnmark få et eget senter for karriereveiledning i løpet av neste år, forteller Johnny Ingebrigtsen, leder av hovedutvalget for kompetanse i Finnmark fylkeskommune.

Johnny Ingebrigtsen

FISKER: – Selv har jeg for lengst valgt min egen karriere, og trives i fiskeryrket, forteller leder av hovedutvalget for kompetanse, Johnny Ingebrigtsen.

Foto: Christine Svendsen

Fylkespolitikerne har sammen med administrasjonen og fagfolk nylig vært på oppstartsamling i Oslo. I Norge er det bare tre fylker som ikke har et slikt senter. Finnmark er en av dem.

– Dette kan vi selvsagt ikke leve med. Vi fikk mye inspirasjon på oppstartsamlinga til å etablere vårt eget senter, sier Ingebrigtsen.

Det er ennå ikke avgjort hvor senteret skal plasseres. På nyåret inviterer fylkeskommunen til en egen konferanse om karriereveiledning.

Susanne Lupton

Det er viktig at vi finner en egen modell som passer for utfordringene i Finnmark, sier prosjektleder Susanne Lupton

Foto: Finnmark fylkeskommune

En slik veiledning handler om hjelp til å ta valg når det gjelder utdanning, opplæring og arbeid. Det handler om å finne fram i «jungelen» av informasjon, og om å sette folk i stand til å mestre livet, og mestre en verden i endring.

– Derfor arrangerer Finnmark fylkeskommune en konferanse om karriereveiledning på nyåret, forklarer prosjektleder Susanne Lupton i Finnmark fylkeskommune.

Må være forberedt på endringer

Ifølge henne handler karriereveiledning ikke lenger om «å ta det rette valget» for så å følge en strak linje fra skole til pensjon.

– De fleste av oss vil måtte gjøre endringer, og ta valg mange ganger i løpet av livet, forklarer Lupton.

Mange spørsmål

Vurderer du å søke en ny jobb, men er usikker på dine muligheter? Tenker du på å ta utdanning eller omskolering? Har noe endret seg i din livssituasjon som har ført til at du har behov for å tenke nytt? Vil du tilbake til arbeidslivet etter noen år hjemme? Nærmer du deg pensjonsalder og har lyst til å fortsette en stund til? Dette er noen av spørsmålene som kan dukke opp i løpet av livet.

– Et karrieresenter vil tilby gratis karriereveiledning til voksne over 19 år og som ikke er tilknyttet noen skole eller annen oppfølgingstjeneste. Et slikt senter vil være en faglig ressurs for grunnskoler og videregående skoler og en faglig ressurs for NAV og for andre samarbeidsparter, sier Lupton.

Håper på stor interesse

Både hun og leder av hovedutvalget for kompetanse, Johnny Ingebrigtsen, håper at flest mulig som jobber innen karriereveiledningsfeltet har anledning til å komme til seminaret som har en påmeldingsfrist til 19. desember.

Målgruppa er de som jobber i fylkeskommunen, kommunene, NAV, voksenopplæring/flyktningkontor, NHO, LO, KS, fylkesmannen, høgskoler/universitet, Sametinget, opplæringskontorer, næringsliv med flere.

– Dette blir en dag som vil gi inspirasjon for et tverrsektorielt engasjement om å styrke karriereveiledningstilbudet i fylket, og vi er selv våre beste ambassadører, sier Ingebrigtsen.