NRK Meny
Normal

Vil etablere samisk barneombud

Arbeiderpartiets sametingsrepresentant Johan Vasara går inn for å få etablert et eget samisk barneombud dette for å styrke rettssikkerheten til samiske barn.

Johan Vasara

Arbeiderpartiets sametingsrepresentant Johan Vasara vil etablere samisk barneombud.

Foto: Susanne Hætta

Det skriver Arbeiderpartiet i en pressemelding.

– Barna våre er ofte de mest sårbare i samfunnet, derfor ser vi i Arbeiderpartiet behovet for å sikre samiske barn en trygg hverdag, der vi har et samisk barneombud med spisskompetanse innen urfolksrett, språklige og kulturelle rettigheter, sier Vasara.

Inn under Barneombudet

For få til et slagkraftig samisk Barneombud, ønsker Arbeiderpartiet å få dette organisert inn under det eksisterende Barneombudet. På den måten vil det samiske barneombudet nyttiggjøre seg av både det eksisterende apparatet og være del av et tverrfaglig fagmiljø.

Forslaget fikk i dag tilslutning fra et flertall i Sametingets oppvekst-, omsorgs-, og utdanningskomité.

– Nå er det viktig at sametingsrådet tar fatt på arbeidet med å få dette etablert. Samiske barns rettssikkerhet må tas på alvor, avslutter Vasara.

Vedtaket i komiteen er:

«Etter Sametingets syn vil etablering av et samisk barneombud, organisert inn under det eksisterende barneombudet, best ivareta samiske barns rettssikkerhet. Det vil si personell med kompetanse innen urfolksrettigheter, samisk språk og kultur.»