Vil etablere kristen privatskole – men har ikke lokaler

Foreldre i Indre-Kåfjord vil etablere en kristen privatskole, og ønsker å overta kommunens eksisterende skolebygg. Men kommunestyret har ikke bestemt å legge ned eksisterende skole, derfor har de ikke bygg til overs.

Trollvik skole

Det er Trollvik skole foreldregruppa for kristen privatskole i Indre-Kåfjord ønsker å overta.

Foto: Klemet Anders Sara / NRK-Sapmi

Foreldre til grunnskolebarn i Indre-Kåfjord ønsker å starte en kristen privatskole denne høsten. Bakgrunnen for dette er at kommunestyret la ned Trollvik skole i 2014, og etter lovlighetskontroll måtte beholde skolen igjen. Detter har skapt usikkerhet blant foreldrene, sier styreleder for kristen privatskole, Johan Matteus Triumf.

Ønsker nærskole i bygda

Johan Matteus Triumf

Styreleder for kristen privat skole, Johan Matteus Triumf ønsker godvilje fra Kåfjord kommune om overtakelse av Trollvik skole.

Foto: Klemet Anders Sara / NRK-Sápmi

Foreldregruppen ønsker en skole i bygda, derfor vil de nå etablere en kristen privatskole. Foreldrene er redd for at deres skole kan bli lagt ned i fremtiden, og i kjølvannet av skoledebatten i Kåfjord så vil de på denne måten sikre en skole i bygda. I februar i år valgte foreldregruppa et styre som skulle jobbe med etablering av en kristen privatskole.

Nå ønsker foreldregruppa å kunne overta nåværende Trollvik skole som i dag har 47 elever fra 1 til 7. klassetrinn. Denne skolen driftes av kommunen.

Kommunestyret vil beholde dagens skolestruktur

Skoledebatten i Kåfjord har vært amper til tider. Også i nabobygda Manndalen ble det stiftet en foreldregruppe som ville starte opp med grendeskole våren 2013. Det har vært stille rundt etableringen av denne skolen.

Ordfører i Kåfjord, Bjørn Inge Mo sier til avisa Framtid i Nord, at i utgangspunktet ser han at kommunen har en god offentlig skole, og han ønsker å forholde seg til skolestrukturen som er vedtatt for fremtiden. Fungerende rådmann i Kåfjord, Håkon Jørgensen sier at de forholder seg til det kommunestyret har vedtatt, og ser ikke nødvendigheten med privatskole.

Vil etablere skole for alle trinn

Foreldregruppa for kristen privatskole vil ha alle trinnene i deres skole, og at skolen skal kunne ta inn 80 elever. Privatskolen har fått godkjenning fra Utdanningsdirektoratet til å drive skole for dette antallet elever. Skolen skal følge læreplaner godkjent for Danielsen-skolene med samisk språk som hovedlæreplan.

Den kristne privatskolen har mottatt 53 påmeldte elever til skolestart høsten 2014, hvorav 37 er i barnetrinnet og 13 i ungdomstrinnet. Rektor ved nåværende Trollvik skole er allerede forespurt om å være rektor for den private skolen, og alle lærere ved skolen vil få tilbud om å jobbe i private skolen, sier Johan Matteus Triumf.

Skolebygget er den største utfordringen

Styreleder for den kristne privatskolen, Johan Matteus Triumf tror at den største utfordring for dem vil være å få et skolebygg fra kommunen. Foreldregruppa har sendt henvendelse til kommunen om å få overta Trollvik skole, så nå er det opp til kommunestyret å ta avgjørelse, sier Triumf.

Ikke mulig med oppstart førstkommende høst

Fungerende rådmann Håkon Jørgensen

Fungerende rådmann i Kåfjord kommune Håkon Jørgensen tror ikke på skolestart for den kristne private skolen til høsten.

Foto: Klemet Anders Sara / NRK-Sápmi

Fungerende rådmann i Kåfjord, Håkon Jørgensen tror ikke det er mulig å starte med den kristne privatskolen til høsten, da kommunestyret ikke har vedtatt nedleggelse av nåværende Trollvik skole.

– Det skal mye forarbeid til, fra administrasjonens side, før denne saken kan tas opp i kommunestyret, sier Jørgensen.