Normal

Vil etablere et samisk eldreråd

Sametingsrådet foreslår å etablere et eldreråd på Sametinget.

Storesøster pleier lillebror på 82 år

Illustrasjonsfoto.

Foto: Liv Inger Somby

Det blir første gangen at Sametinget etablerer et slikt organ som har til hensikt å bidra til at samiske eldre får direkte påvirkningsmulighet på samepolitikken.

Sametingsrådet arbeider for tiden med en egen redegjørelse for samisk eldrepolitikk, og eldrerådet skal blant annet være med på utformingen av den eldrepolitiske redegjørelsen.

Eldrerådsleder fornøyd

Edel Hætta Eriksen

Leder i Kautokeino eldreråd Edel Hætta Eriksen ønsker samisk eldreråd velkommen.

Foto: Liv Inger Somby/NRK

Edel Hætta Eriksen (90) fra Kautokeino er glad for å høre om forslaget. Det er så mange eldre samer som ikke kan verken lese eller skrive, så det er et stort behov for hjelp.

– Vi i eldrerådet er takknemlige for at Sametinget nå lover et eget eldreråd for samer, sier leder i Kautokeino eldreråd Edel Hætta Eriksen.

Hætta Eriksen kan både lese og skrive, så hun har hjulpet mange som ikke kan det, og vet derfor at behovet for spesielt skrivehjelp er stort.

– Når det etableres et eget samisk eldreråd, så blir det lettere for de eldre å få hjelp til forskjellige ting fordi man da vet hvor man skal henvende seg, sier Hætta Eriksen.

Behovet for et eldreråd

Visepresidenten i Sametinget, Laila Susanne Vars.

Visepresident Laila Susanne Vars (Árja) vil ha et eldreråd for samer.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Samiske eldre har historisk sett hatt en viktig rolle i det samiske samfunnet, og derfor er det viktig at Sametinget tar innover seg samenes egne tradisjoner for beslutningsprosesser og inkluderer eldre samer i sametingets organisasjon, sier visepresident Laila Susanne Vars i Sametingsrådet.

Sametingets eldreråd skal etter Sametingsrådets forslag oppnevnes i desember 2012 for en to-årsperiode

Eldrerådet skal ha en bred geografisk spredning blant sine representanter.

.