NRK Meny
Normal

– Vi vil ha de beste folkene inn i Sametingets «regjering»

Høyre vil ha endringer på valg av sametingsrådet. Åpner for politikere som ikke er valgt inn på Sametinget.

Det nye sametingsrådet

Sametingspresident Egil Olli valgte sitt første sametingsråd i 2007. Både Hilde Anita Nyvoll (f.v.), Vibeke Larsen, Marianne Balto og Jørn Are Gaski var valgt inn på Sametinget. Nå mener Høyre denne ordningen må endres.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Ellen Kristine Saba

Ellen Kristina Saba har ledet Høyres arbeidsgruppe som har laget sametingsprogram.

Foto: Anne Olli / NRK

– Vi vet at det finnes svært dyktige samer som kunne ha bidratt med sin kompetanse i sametingsrådet. Mange av disse er kanskje ikke innstilt på å være listekandidat eller å drive valgkamp for å bli valgt inn, men som likevel kunne jobbet politisk. Derfor ønsker vi å åpne for at slike ressurspersoner kunne blitt sametingsråd.

Det sier lederen i Høyres arbeidsutvalg, Ellen Kristina Saba. Utvalget har har laget forslag til sametingsprogram.

Må stå i valgmanntallet

I forslaget heter det:

«For å sikre tilgang på verdifull kompetanse vil Høyre åpne for at sametingsrådet kan ha medlemmer som ikke sitter på Sametinget. Disse må likevel være registrert i Sametingets valgmanntall.»

– Ofte er listetoppen som velges inn på Sametinget, en veldig dyktig person. Det er også slike politikere som også blir sametingsråder. Vi mener at det ikke er så bra for partiet eller lista fordi vedkommende ikke kan jobbe aktivt med sakene utenfor rådet, sier Saba til NRK.

– Kan skuffe velgerne

Saba mener de fleste velgerne stemmer på et parti som har politikere som kan tale deres sak i Sametingets plenum.

– Men hvis disse politikerne plukkes inn i sametingsrådet, så mister de stemmeretten på Sametinget. Jeg tror dette i neste omgang kan skuffe velgerne som har stemt på vedkommende, sier hun.

Det er presidenten som plukker ut minst fire valgte representanter.

Forskjellen på sammensettingen av Sametingets «regjering» og regjeringen en statsminister setter sammen, er at statsministeren selv velger ut personer som ikke trenger å være valgt inn på Stortinget.

Ellen Kristina Saba sier valget at sametingsrådet nødvendigvis ikke er noe som overlates til bare presidenten.

– De samarbeidende partiene og listene må i samarbeid finne de beste sametingsrådene slik at dette ikke bare blir presidentens ansvar, sier hun til NRK.