Hopp til innhold

Enstemming for å endre reindriftsloven

En enstemmig Storting stemte i går for å endre reindriftsloven, til tross for misnøye fra næringen.

Samisk og norsk flagg, Stortinget
Foto: Kallestad, Gorm / Scanpix

Stortinget behandlet i går for første gang endringer av reindriftsloven. Voteringen var enstemmig. Lovforslag må behandles to ganger av Stortinget i plenum for at loven skal bli vedtatt.

Endringen av reindriftsloven innebærer en avvikling av ordningen med områdestyrer og overføring av områdestyrets oppgaver til fylkesmannsembetene.

Reindriftsstyret videreføres som i dag, og skal sikre samisk medvirkning også i den offentlige forvaltningen av reindriften. Landbruks- og matdepartementet vil fortsatt ha det overordnede faglige ansvaret for den offentlige forvaltningen av reindriften.

Misøye fra næringen

Arne L. Haugen (Ap)

Saksordførerer Arne L. Haugen (Ap)

Foto: Johs Kalvemo/NRK

Det har vært misnøye fra næringen mot lovendringen. Leder i Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL) Nils Henrik Sara uttalte i går at forarbeidet til vedtaket ikke er velsignet av reindriftsnæringen .

Saksordførerer Arne L. Haugen (Ap) registrerer at NRL ikke møtte opp da Stortinget i går behandlet saken.

– Vi la merke til at da komiteen la ned åpen høring om denne saken, så var det ingen som meldte seg.

Haugen forteller at han derfor som saksordfører tok initiativ og kontaktet sametingspresidenten og spurte om det var interesse for et uformelt møte med ham og komitemedlemmer som har mulighet, han ble vist til vedkommende som har ansvaret for sakskomplekset i Sametinget og de hadde et uformelt møte.

– Men det var ingen konsultasjon, for Stortinget driver ikke konsultasjoner.

– Fra Stortingets side har vi prøvd å ha en uformell og god dialog. Vi har gjort vårt beste.

Han har forstått at det er stor misnøye både med forslaget og måten konsultasjonene med LMD har foregått på.

– Det er veldig synd at de ikke har fått til en god prosess. Det tror jeg både departementet og de på samisk side må ta en del av ansvaret for.

– Kan bli uheldig dobbeltrolle

Stortingsrepresentant Steinar Reiten (Krf)

Stortingsrepresentant Steinar Reiten (Krf)

Foto: Johs Kalvemo/NRK

I Stortingets næringskomite kom Kristelig folkeparti med noen merknader.
Krfs talsmann i denne saken, Steinar Reiten, mener at det blir en problematisk dobbeltrolle at områdestyrets oppgaver overføres til fylkesmannsembetene, siden fylkesmennene får både innsigelsesrett og samtidig skal ha rollen som meklings- og klageinstans i de saker som skal behandles etter plan- og bygningsloven.

– Vi ser den problemstillingen og den tar vi på alvor. Det kan bli en uheldig dobbeltrolle. Derfor sier vi klart i fra i kommentaren at vi imøteser evalueringen regjeringen legger opp til etter tre år. Den tror vi er høyst nødvendig.

Tror at omleggingen blir til gagn

Reiten synes det er trist at NRL ikke ville være tilstede under behandlingen av saken i går. Han sier at Krf respekterer de rettighetene som samene har som urbefolkning.

– I vår stortingsgruppe var det bred konsensus om at vi skulle påpeke de anførslene som Sametinget og reindriftas organisasjoner har fremmet. Det er viktig for oss å vise at vi tar de innspillene på alvor. Men samtidig håper og tror vi at omleggingen vil bli til gagn for seriøse og hardtarbeidende aktører som trenger å få forutsigbarhet og trygge forhold for det de holder på med.

Reiten sier at Krf ser at reindriften er en hjørnestein i den samiske kulturen og identiteten.

– Derfor ønsker vi gjennom vedtakene å legge best mulig til rette for at reindrifta skal skje i et bærekraftig spor og dermed oppnår vi at framtidige generasjoner kan fortsette i næringen og videreutvikle den samiske kulturen.

– Bør ikke være nervøs

Arne L. Haugen sier til dette at det ikke blir noen annen rolle for fylkesmannen i forhold til samisk reindrift enn det er for jordbruk, landbruk og miljøvern.

– Jeg tror det er en fordel at forvaltningen av samisk reindrift kommer i nærheten av annen offentlig forvaltning innenfor det samme området. Jeg tror det kan føre til informasjonsflyt begge veier som er positiv for kompetanseutviklinga både i reindriftsforvaltningen og annen vanlig norsk forvaltning.

Han mener det er statens ansvar å sørge for at det ikke skjer at reindriftsinteressende blir den tapende part i interessekonflikter og at alle hensyn blir veid mot hverandre.

– Jeg ser ikke at reindriftsnæringen bør være nervøs for den utviklingen vi står foran når det gjelder omorganiseringen.

Etablerer dialogfora

Han sier at både Sametinget, forvaltningen og Stortinget er enig i at det bør ryddes opp i statens forvaltning av reindrift.

– Den er for svak, har problemer med å rekruttere tilstrekkelig kompetanse og kommer ofte i habilitetsproblematikk.

I proposisjonen sier departementet at de vil ta initiativ til etablering av en form for regionale fora som skal bidra til dialog mellom reindriften og offentlige myndigheter, og at disse blir etablert innen endringene i den offentlige forvaltningen trer i kraft.

– Jeg tror det er et klokt initiativ, sier Haugen.

Korte nyheter

 • Mannen funnet død i Tromsø havneområde var fra Finnmark

  Mannen som ble funnet død i havneområdet i Tromsø den 20. september var bosatt i Finnmark.

  Mannen falt i sjøen natt til tirsdag, 19. september, da han skulle gå om bord i en båt.

  Politiet etterforsker saken, men det er ikke mistanke om at avdøde er utsatt for noe straffbart, hendelsen fremstår som en ulykke, melder politiet i Troms i en pressemelding.

  De pårørende til mannen i 40-årene ønsker ikke at navnet offentliggjøres.

 • Ambulanselærling valgt inn i Kirkemøtet

  Nå er det klart hvem som er valgt til å sitte i bispedømmeråd og Kirkemøtet fra 2024 til 2027.

  I tillegg er det valgt en prest og en lek kirkelig tilsatt i hvert bispedømme.

  Biskopen som ikke er på valg, er også medlem. I de tre nordligste bispedømmene er det valgt tre samiske representanter og i Oslo er det en representant fra døvekirken.

  Kirkemøtes medlemmer i Nord-Hålogaland:

  • Christel Benedicte Eriksen, f. 1964, Overlege (Åpen folkekirke)
  • Marta Kristine Ims, f. 1975, Adjunkt (Nominasjonskomiteens liste)
  • Kai Krogh, f. 1948, Psykologspes./pensjonist (Åpen folkekirke)
  • Oddgeir Sølvfæstersen, f. 1984, Konsulent (Frimodig kirke)
  • Miriam Zahl, f. 2004, Ambulanselærling (Nominasjonskomiteens liste)
  • Truls Olufsen-Mehus, f. 1982, Prosjektleder (Bønnelista)
  • Tove Karoline Knutsen, f. 1951, Musiker/pensjonist (Åpen folkekirke)
  • Nordsamisk representant (velges på samisk kirkelig valgmøte i oktober)
  • Gaute Norbye, f. 1968, Sokneprest, Kvaløy (prest)
  • Anne Marit Norbakken Prestø, f. 1972, Kateket, Målselv (lek kirkelig tilsatt)
  • Olav Øygard, f. 1956 (biskop)
 • Ingen Oscar-nominasjon på La elva leve

  Det blir ingen Oscar-nominasjon Ole Giævers film «Ellos eatnu – La elva leve».

  Den norske Oscar-komiteen har i dag bestemt at regissørs Margreth Olins dokumentarfilm «Fedrelandet» skal være Norges Oscar-kandidat i kategorien beste internasjonale film.

  Komiteen kom først frem til en kortliste på tre filmer, «A Happy Day», «Ellos eatnu - La elva leve» og «Fedrelandet».

  Ellos eatnu - La elva leve - Stillbilde
  Foto: Mer Film