Vil doble fiskekvoten

Fiskeriminister Per Sandberg foreslår å doble mengden fisk turister får ta med seg ut av landet. I dag får turister maks ta med seg 15 kilo fisk over grensen, men i et forslag som snart sendes ut på høring foreslås det å øke mengden til 30 kilo. Det opplyser statssekretær Ronny Berg til Fiskeribladet Fiskaren. Samtidig foreslås det en registreringsordning for turistfiskebedrifter, og bedriftene får kriterier de må styre etter når det gjelder rapportering av fangst.