Utfordrer kommunestyret til Fjordland-lunsj

Nå slipper beboerne på Kautokeino gamle- og sykehjem å spise Fjordland-mat til middag. I alle fall fire ganger i måneden. Samtidig utfordres kommunestyret til Fjordland-lunsj.

Kautokeino helsesenter

Beboerne på Kautoekeino gamle- og sykehjem skal få hjemmelaget mat en gang i uka fremover.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Berit Marie P. E. Eira sitter i kommunestyret i Kautokeino for Flyttsamelista. Hun var for en stund siden pårørende til en på sykehjemmet. Der fikk hun ved selvsyn se hvordan de eldre og syke opplever å få servert oppvarmet mat fra Fjordland.

Nå vil hun utfordre kommunestyret til å bytte lunsj med de eldre neste gang de har kommunestyremøte.

– I stedet for å ta lunsjen på et spisested, kan vi dra på gamle- og sykehjemmet og spise Fjordland til lunsj. Så kan heller de eldre den dagen få ordentlig hjemmelaget mat.

Berit Marie Eira

Kommunepolitiker Berit Marie P.E. Eira mener det er på høy tid at Fjordland-saken løses.

Foto: Thor W. Thrane / NRK

Anbud for dyrt

Siden den forrige leverandøren av maten til sykehjemmet sa opp kontrakten, har beboerne og pasientene fått servert Fjordland daglig. Kommunen har hatt saken ute på anbud, men kunne ikke godta den ene anbudet som kom inn, fordi det ble for dyrt. Eira er klar over at kommunen går på sparebluss.

– Det må være mulig å spare inn andre steder, slik at de eldre og syke skal slippe oppvarmet fabrikkmat.

Det har ikke lyktes NRK Sápmi å få kommentar fra ordfører Klemet Erland Hætta. Det er ikke klart hvor lenge de eldre får servert ferdigmat, men vi får opplyst at kommunen vil gå i direkte forhandlinger med tre mulige matleverandører.

Hjemmelaget fire ganger i måneden

Men nå blir det en midlertidig løsning for de eldre, i alle fall en gang i uka. Det er eierne av spisestedet Pitstop i Kautokeino, Ali Begic og Merethe Hætta som står for denne gesten. De vil fram til kommunen igjen får fast leveranse på mat til sykehjemmet, levere hjemmelaget mat til de eldre en gang i uka. Det skriver den samiske avisa Ávvir. Begic forklarer hvorfor de nå gjør dette.

Merethe Hætta

Merethe Hætta på spisestedet Pitstop skal lage mat til de eldre på sykehjemmet.

Foto: Johan Ante Utsi / NRK

– Det er alltid de svakeste som må lide, de som ikke klarer å slåss for sine rettigheter.

Festmat 17. mai

Også nasjonaldagen skal feires på gamle- og sykehjemmet med noe annet enn oppvarmet mat fra Fjordland. Ali Begic synes det er viktig at de eldre får lokal mat.

– Denne dagen satser vi på ordentlig festmat.

I følge Ávvir er enhetsleder for helse i Kautokeino kommune, Sara Kristine Loso veldig glad og takknemling for denne gesten.

– Jeg tror de eldre også er glade for å få lokal mat denne dagen, sier Loso.