Vil bygge privat riksgrensebru

Det er den private grunneieren Stig Harby, som eier grunn både på finsk og norsk side av riksgrensen i Anárjohka, som står bak planene. Harby vil bygge den private brua fra bygda Helligskogen på norsk side, over til bygda Angeli på finsk side. Det regionale forvaltningsverket for Nord-Finland, har nylig innvilget såkalt «vanntillatelse» for tiltaket. Men før byggingen kan starte, må både norske og finske myndigheter gi byggetillatelse.