NRK Meny
Normal

– Konfliktnivået mellom reindrifta og gårdsbruket må ned

Sametingsråd Thomas Åhren slår alarm i forbindelse med det høye konfliktnivået om beiteland i sørsamisk område, som han mener fører til en uholdbar situasjon for reindrifta.

Thomas Åhrén

Sametingsråd Thomas Åhren (NSR) vil ha slutt på konflikten om beiteland i det sørsamiske området. Han maner til dialog mellom gårdsbrukere og reindriftsutøvere.

Foto: Fotomontasje / NTB/NRK

– Bit for bit tas det jafs av reindriftas eksistensgrunnlag i det sørsamiske området. Gjennom rettssaker med jordbrukere dømmes reindrifta til å betale erstatning i saker der rein har beitet i grenseland mellom anerkjent beiteland og innmark i landbruket, sier Åhren i en pressemelding.

Han mener at ansvaret for å skille utmark fra innmark er et ansvar som hviler hos gårdsbrukere.

– Det er en ansvarsfraskrivning om gårdsbrukere sitter og venter på at rein skal krysse usynlige grenser uten å gjennomføre tiltak for å hindre dette, sier Åhren.

Saksøkte reindrifta

Bakteppet som nå får Sametingsrådets reindriftsansvarlige til å reagere, er en rettssak som nylig har blitt avsluttet mellom Femund reinbeitedistrikt og gårdsbrukere i Tufsingdalen. Her saksøkte gårdsbrukerne reindrifta for å ha latt sine flokker beite på innland.

– Jeg kommenterer ikke denne saken spesielt, men den fungerer som illustrasjon på det som er hovedproblemet. Nemlig at reindriftas historiske rettigheter til dette landskapet ikke har bred anerkjennelse, forteller Åhren.

Han sier at sørsamene har ubestridte beiterettigheter til dette landskapet. Dette er en erkjennelse som må synke inn hos alle involverte parter.

Maner til dialog

Sametingspolitikeren maner nå til dialog for å få ned konfliktnivået.

– Det er ingen grunn til at reindrift og jordbruk ikke skal kunne leve fredelig sammen i de sørsamiske områdene. Jeg håper at dialog og gjensidig forståelse for hverandres rettigheter vil føre frem tiltak for å hindre fremtidige konflikter, avslutter Åhren.