Vil bruke mer penger fra samefondet

Sametinget vil bruke ytterligere seks millioner kroner fra Samefolkets fond, til å styrke samisk språk, tradisjonell kunnskap og litteratur.

Aili Keskitalo
Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Dermed har Sametinget avsatt hele 26 millioner kroner til formålet. Fondet ble nemlig åpnet høsten 2007. Da ble det avsatt 20 millioner kroner til språkprogrammer, tradisjonell kunnskap og litteratur.

Det var i 2000 at Stortinget opprettet Samefolkets fond på 75 mill. kroner. Sametinget forvalter ikke grunnkapitalen, men årlig og oppsamlet avkastning av fondet.

Prioriterer språk

Fondet skal blant annet være en kollektiv erstatning for de skadene og den uretten fornorskningspolitikken har påført det samiske folk.

– Jeg har spurt meg selv mange ganger hvordan vi best kan reparere disse skadene, sa saksordfører Aili Keskitalo da hun på vegne av en enstemmig komite la fram saka til plenumsbehandling.

– Løsningen vi har landet på, er å prioritere noen få satsingsområder, nemlig språksatsing, tradisjonell kunnskap og samisk språklig litteratur, sa Keskitalo.

Hun framholdt at det er språket og kulturen som gjør samene annerledes enn andre folk.

– Det er det som gjør oss til samer, som er selve begrunnelsen for det vi har oppnådd.

Eldre

Stortinget og regjeringen har forutsatt at avkastning ikke kan brukes til individuelle erstaninger.

– Dette beklager jeg sterkt. Men denne saka må løses på en annen måte, sa hun. I salen satt eldre samer som har mistet sitt språk på grunn av fornorskningspolitikken.

Keskitalo beklaget at fondet ikke kan brukes til individuelle erstaninger for tapt skolegang.

– Svart dag

– Dagen i dag er en svart dag for de eldre, mente Johan Mikkel Sara, representant for "Samer i sør".

Både han, Olav Eliassen (Sp), Jánoš Trosten (Klar samisk røst), Per A. Bæhr (Flyttsamelista) og Isak Mathis Hætta (Kautokeino fastboende liste) og Anne Marie Gaup Eira beklaget at Sametinget har åpnet fondet før de eldre har fått tilstrekkelig erstatning for tapt skolegang.

Isak Mathis Hætta ville ha en annen prioritering enn det NSR og Arbeiderpartiet gikk inn for, og ville sette de eldre øverst på lista.

– Eldre må få bistand og dekning for ulike kulturprosjekter, mente Hætta.

– Vi bør være ærlige

President Egil Olli minnet om at Sametinget ikke kan bruke pengene på en annen måte enn det regjeringen og Stortinget har vedtatt.

– Vi bør være ærlige overfor de eldre, og fortelle hva pengene kan brukes til.

Saksordfører Aili Keskitalo mente at debatten, har tydeliggjort sårene som fornorskningspolitikken har påført det samiske samfunnet.

Forslaget om å bruke ytterligere seks millioner fra samefondet, ble i siste votering vedtatt mot en stemme.