Hopp til innhold

Vil bruke mer penger fra samefondet

Sametinget vil bruke ytterligere seks millioner kroner fra Samefolkets fond, til å styrke samisk språk, tradisjonell kunnskap og litteratur.

Aili Keskitalo
Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Dermed har Sametinget avsatt hele 26 millioner kroner til formålet. Fondet ble nemlig åpnet høsten 2007. Da ble det avsatt 20 millioner kroner til språkprogrammer, tradisjonell kunnskap og litteratur.

Det var i 2000 at Stortinget opprettet Samefolkets fond på 75 mill. kroner. Sametinget forvalter ikke grunnkapitalen, men årlig og oppsamlet avkastning av fondet.

Prioriterer språk

Fondet skal blant annet være en kollektiv erstatning for de skadene og den uretten fornorskningspolitikken har påført det samiske folk.

– Jeg har spurt meg selv mange ganger hvordan vi best kan reparere disse skadene, sa saksordfører Aili Keskitalo da hun på vegne av en enstemmig komite la fram saka til plenumsbehandling.

– Løsningen vi har landet på, er å prioritere noen få satsingsområder, nemlig språksatsing, tradisjonell kunnskap og samisk språklig litteratur, sa Keskitalo.

Hun framholdt at det er språket og kulturen som gjør samene annerledes enn andre folk.

– Det er det som gjør oss til samer, som er selve begrunnelsen for det vi har oppnådd.

Eldre

Stortinget og regjeringen har forutsatt at avkastning ikke kan brukes til individuelle erstaninger.

– Dette beklager jeg sterkt. Men denne saka må løses på en annen måte, sa hun. I salen satt eldre samer som har mistet sitt språk på grunn av fornorskningspolitikken.

Keskitalo beklaget at fondet ikke kan brukes til individuelle erstaninger for tapt skolegang.

– Svart dag

– Dagen i dag er en svart dag for de eldre, mente Johan Mikkel Sara, representant for "Samer i sør".

Både han, Olav Eliassen (Sp), Jánoš Trosten (Klar samisk røst), Per A. Bæhr (Flyttsamelista) og Isak Mathis Hætta (Kautokeino fastboende liste) og Anne Marie Gaup Eira beklaget at Sametinget har åpnet fondet før de eldre har fått tilstrekkelig erstatning for tapt skolegang.

Isak Mathis Hætta ville ha en annen prioritering enn det NSR og Arbeiderpartiet gikk inn for, og ville sette de eldre øverst på lista.

– Eldre må få bistand og dekning for ulike kulturprosjekter, mente Hætta.

– Vi bør være ærlige

President Egil Olli minnet om at Sametinget ikke kan bruke pengene på en annen måte enn det regjeringen og Stortinget har vedtatt.

– Vi bør være ærlige overfor de eldre, og fortelle hva pengene kan brukes til.

Saksordfører Aili Keskitalo mente at debatten, har tydeliggjort sårene som fornorskningspolitikken har påført det samiske samfunnet.

Forslaget om å bruke ytterligere seks millioner fra samefondet, ble i siste votering vedtatt mot en stemme.

Korte nyheter

 • Dán jerre olbmot go NRK vástidii álbmotbeaivve gažaldagaid

  Lea šaddan árbevierrun ahte NRK vástida gažaldagaid álbmotbeaivve birra juohke 6. guovvamánu. Nu maid dán jagi.

  Dá ledje dat dábáleamos gažaldagat.

  1. Manne gohčoduvvo "našunálabeaivin" dárogillii?

  Dárogillii lea «našuvdna»-sánis moadde mearkkašumi. Earet eará olmmošjoavku geain lea oktasaš kultuvra ja identitehtadovdu. Nu lea ge sápmelaččain, ja danin gohčodat našunálabeaivin dárogillii.

  2. Gávtti birra

  Gávtti birra bohtet ge ollu gažaldagat, ja olbmot geat eai dovdda gáktevieruid háliidit oahppat.

  3. Manin álbmotbeaivi ii leat friijabeaivi Norggas?

  Oanehis vástádus lea danin go politihkkárat eai leat mearridan ahte nu galgá leat. Vaikko NRK diibmá čađahii miellaiskama mii čájehii ahte sullii bealli álbmogis dorjot dan jurdaga.

  4. Galle sámegiela gávdnojit?

  Otne gávdnojit logi sámegiela. Buot min gielat leat Unesco listtus áitojuvvon máilmmigielain.

  Lihkká bargojuvvo miehtá Sámis ahte loktet min gielaid fas.

  Loga ášši dárogillii dás:

 • Flere fly innstilles grunnet dårlig vær

  Uværet i nord fører til flere innstilte fly.

  Det gjelder Widerøes avganger fra Tromsø lufthavn til Hasvik, Hammerfest, Andenes, Bodø og Harstad/Narvik, ifølge en oversikt fra Avinor.

  Fra Harstad/Narvik lufthavn innstilles også Widerøes avganger til Trondheim, Andenes, Tromsø og Bodø.

  Fra Andøya lufthavn innstilles avgangene til Tromsø, Bodø og Harstad/Narvik.

 • Britisk oljegigant håver inn penger og bremser satsing på fornybar energi

  Den britiske oljegiganten BP tjente rekordmye penger i fjor, etter at Russlands invasjon av Ukraina sendte olje- og gassprisene til værs.

  Selskapet meldte tirsdag om et justert resultat, ekskludert engangsutgifter, på 27,7 milliarder dollar i 2022.

  Dette var ny rekord. Selskapet fikk imidlertid en svært stor engangskostnad da det trakk seg ut av Russland – over 24 milliarder dollar.

  Etter skatt endte derfor BP med et underskudd på 2,5 milliarder dollar.

  Tidligere har selskapet hatt en målsetting om et 40 prosents kutt i oljeproduksjonen – kombinert med kraftig satsing på fornybar energi – innen 2030. Nå sikter i stedet BP mot en 25 prosents reduksjon sammenlignet med nivået i 2019. (NTB)